IKT

38 millioner til språkteknologi

Emisjonen som nå er gjennomført har gitt Nordisk Språkteknologi (NST) 38 millioner kroner. NST sto lenge på kanten av stupet før investorene begynte å komme med penger.

– Vi har fått god respons både fra nye og eksisterende aksjonærer. I dagens kapitalmarked er resultatet av emisjonen meget godt. Det lokale engasjementet har vært sterkt, sier Markedssjef Ben-Erik Ness til Nettavisen.

Emisjonen gir det norske selskapet arbeidsro fram til lønnsom drift.

Les mer om: