ENERGI

30 år med AUS

Den 4. mars 1974 møtte 24 personer i Steinkjer.

Fire var forelesere, resten var montører fra seks e-verk: Helgeland Kraftlag (HK), Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Gauldal Elverk, Malvik Elverk, Sør-Trøndelag Kraftselskap (STK) og Vest-Agder Elverk. NTE og Inntrøndelag yrkesskole (IYS) i Steinkjer hadde arbeidet for å få AUS-opplæring i Norge.

Instruktørene var Egil Asbøll fra STK, Egil Røed og Arild Espeseth fra NVE, og Ivar O Høydal fra HK. Alle hadde hentet sin kompetanse fra utlandet. Kursinnholdet ble til ved et samarbeid mellom AUS-komiteen, NVE og IYS, og laget etter modell fra Danmark og England.

Håndplukkede

NTE hadde bygd nytt øvingsanlegg ved skolen, og montørene var håndplukket for kurset, som omfattet AUS klasse 1-3. Opplegget var svært interessant for alle, men tre uker hjemmefra satte preg på den siste uken. Kurset ble etter dette delt i én uke på klasse 1-2, med påbygging to uker for tredje klasse for de som ønsket det. Interessen for AUS var stor de første ti årene, men med en nedgangsperiode de neste fem årene. Aktiviteten har siden vært varierende.

I 1991 ble skolen, som da hadde endret navn til Egge vg skole, godkjent som AUS opplæringssenter av Eltilsynet, og har siden hatt egen sakkyndig driftsleder. Instruktørene kom fra Egge vg skole og NTE.

Det er ulike oppfatninger om nytten av AUS. Uansett er metoden en nøkkel for å kunne utføre vedlikehold uten strømstans. Det er også godt dokumentert at AUS gir økonomisk gevinst når bedriften har kvalifisert personell til planlegging og utførelse av jobben. Tranamarka Energipark har bistått mange bedrifter til å komme i gang etter opplæringen.

Nytt selskap

Høsten 2002 ble AUS Fagsenteret omdannet til Tranamarka Energipark AS med NTE og Egge vg skole som eiere. Samarbeidet med NTE har vært viktig helt fra starten. Kurstilbudet er utvidet til også å omfatte tekniske forskrifter og opplæring i el-sikkerhet.

Høsten 1996 tok Statnett (senere Statnett Entreprenør AS) kontakt for å drøfte opplæring for arbeid på 300 kV luftledningsnett. AUS Fagsenteret har de to siste årene arbeidet med AUS etter barhåndmetoden på 66 og 132 kV luftledninger.

Norsk regelverk og normer er ikke tilpasset denne metoden, så det ble mye kontakt med aktører i utlandet for å få dette på plass. Sentral i arbeidet var Egil Asbøll, som sluttet som nettsjef i Sør-Trøndelag Kraftselskap for å jobbe med AUS på heltid som konsulent.

Størst i Norden

Bygging av et nytt øvingsanlegg ble planlagt, og våren 2002 åpnet det største øvingsanlegget for luftledninger i Norden. Nytt stasjonsanlegg for 66-300 kV er nå under planlegging. Et anlegg for opplæring av maskinentreprenører sto ferdig i vår.

Nyanlegget var en forutsetning for opplæring i barhåndmetoden, som første gang ble avviklet i fjor. Høsten 2002 kom en forespørsel fra Nordmøre Energi AS om kurs i hanskemetoden, og det ble gjennomført i fjor. Et nytt tilbud er rengjøring i nettstasjoner.

Fagsenteret har i dag gode nasjonale og internasjonale kontakter, spesielt til Frankrike, Irland og USA. Egil Asbøll har god erfaring fra slikt arbeid, og er blant annet med i en internasjonal normkomite for isolertau.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.