24 personer skal kunne bo på dette oppdrettsanlegget

Smart Fish Farm blir det første anlegget som legges i åpent hav. Skal de ansatte regnes som sjøfolk eller offshorearbeidere?

24 personer skal kunne bo på dette oppdrettsanlegget
Smart Fish farm skal legges til betydelig mer utsatte havområder enn dagens merder. Illustrasjon: Mariculture

Det har ligget i kortene en stund at oppfølgeren til Ocean Farm 1, Smart Fish Farm, kommer til å bli bygget, men først fredag forrige fikk utviklerne i Mariculture og hovedeieren Salmar tilsagn om åtte (780 tonn laks) av de 16 konsesjonene de søkte om gjennom Fiskeridirektoratets program for utviklingstillatelser.