22 husvindmøller kollapset: Først fire år etter første uhell advares danske turbin-eiere

Myndighetene måtte varsle eierne selv.

22 husvindmøller kollapset: Først fire år etter første uhell advares danske turbin-eiere
De opp til 25 meter høye husstandsturbinene fra danske KVA Vind A/S risikerer å kollapse på grunn av overbelastning når de er i bruk, advarer den danske Sikkerhetsstyrelsen. Foto: KVA Vind A/S

Etter fire år og 22 tilfeller av vinger som har falt ned, feil på interne deler og knekte turbintårn, ble eiere av en bestemt modell av en såkalt husstandsvindturbin orientert om at det kunne være sikkerhetsmessige problemer med vindmøllene deres.

Fra 2015 til 2018 ble danske myndigheter orientert om 22 tilfeller av skader på husstandsvindturbiner fra firmaet KVA Vind, som kunne være potensielt farlige for mennesker og eiendommer i nærheten.

Først i mai 2019 ble samtlige eiere av denne type vindmøller for første gang direkte orientert om potensielle sikkerhetsmessige risikoer.

Den danske Energistyrelsen er ansvarlig for å håndtere innberetninger vedrørende vedlikehold og service av denne typen produkter. I 2015 mottok de de første seks rapportene om havarerte husstandsvindmøller fra KVA Vind. Det forteller kontorsjef Jakob Henrik Juul hos Center for Vedvarende Energi under Energistyrelsen. 

– De første innberetningene var registreringer av maskinhavari hvor det var feil på interne deler i møllen, tilfeller hvor møllen selv stoppet av sikkerhetsmessige årsaker, og tilfeller av deler som hadde falt ned, sier Jakob Henrik Juul.

I andre av de 22 tilfellene var det også hendelser hvor den øverste delen av et turbintårn hadde knekt av og falt ned. Det første tilfellet av denne typen oppsto i juni 2015.

– For eksempel kan lynnedslag og dårlig vedlikehold fra den enkelte eierens side være skyld i at en gitt vindmølle blir skadet eller blir en fare for omgivelsene. Likevel begynte Energistyrelsen å mistenke at det i denne saken kunne være et mer grunnleggende problem, forteller Jakob Henrik Juul.

– Det er jo klart at når det kommer flere tilfeller av havari, begynner vi å bli oppmerksomme. En gang i løpet av høsten 2018 ble vi for alvor oppmerksomme på at det kan hende at det er selve typen som har problemer, sier Jakob Henrik Juul.

Husstandsvindmøllen 6-10 fra KVA Vind A/S

  • Tårnet er 21 meter høyt.
  • Diameteren på rotoren er 7,1 meter.
  • Møllens øverste vingespiss er 24,99 meter over bakken.

Kilde: KVA Vind A/S

Antall og tilfeller

  • Hittil har det blitt innrapportert 22 tilfeller av havarerte husstandsvindmøller av typen 6-10 fra KVA Vind A/S.
  • Totalt er det satt opp 195 eksemplarer av denne typen vindmøller i Danmark.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Offentlig orientering

Etter at Energistyrelsen vurderte at vindturbinmodellen kunne inneholde feil som skyldtes selve turbintypen høsten 2018, overdro Energistyrelsen i februar 2019 arbeidsoppgaven til Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen har på den andre siden gitt Energistyrelsen ansvaret for å håndtere rapporter vedrørende selve produsentene.

Sikkerhedsstyrelsen henvendte seg til KVA Vind A/S i slutten av februar 2019. Her la myndigheten fram opplysningene fra Energistyrelsen og ba om en redegjørelse, forteller sjefskonsulent Anders Mortensen hos Sikkerhedsstyrelsen.

– Vi hadde et møte med KVA Vind i begynnelsen av mars, hvor det også var med en vindmølleekspert, og vi utarbeider en handlingsplan for hvordan disse problemene kan løses, sier Anders Mortensen. 

KVA Vind A/S skulle i ettertid oppdatere den relevante mølletypen hos samtlige 195 eiere av denne typen, og firmaet fikk også i oppgave å informere eierne om risikoen ved disse vindmøllene. Men ifølge Anders Mortensen gikk ikke denne delen av oppgaven like greit. 

– Vi kunne se at det var behov for å gi KVA Vind et påbud, så vi var sikre på at de ville gjøre de tingene som måtte til. KVA Vind jobber selv med å løse problemene, men vi erfarte at de ikke ønsket å informere eierne om den faren som er forbundet med denne typen vindmøller, sier Anders Mortensen. 

Etter at KVA Vind A/S ikke etterkom påbudet om å informere eierne om faren ved mølletypene, måtte Sikkerhedsstyrelsen varsle om politianmeldelse og sendte brev direkte til de 195 eierne av denne typen vindmøller, der man advarte om risikoene. 

Les også

Oppdateringer til gode

Samtlige av de 195 husstandsvindturbinene av modellen 6-10 fra KVA Vind A/S er nå i ferd med å bli oppdaterte, slik at de ikke står i fare for å havarere. KVA Vind A/S har informert Sikkerhedsstyrelsen om at de hittil har oppdatert 60 vindmøller.

Anders Mortensen forteller videre at vindmøllemodellen 6-10 fra KVA Vind A/S i flere tilfeller fortsatt kan benyttes, også selv om de fremdeles ikke har blitt oppdaterte.

– Så lenge møllene ikke vibrerer voldsomt i kraftig vind, kan de fortsatt trygt brukes forsvarlig. Det er ikke alle møller som har problemer, og det kan man enkelt forsikre seg om, sier Anders Mortensen. 

KVA Vind A/S ønsker ikke å medvirke i artikler om saken, med henvisning til at stifter Kurt Østergaard er på ferie.

Artikkelen ble først publisert hos danske Ingeniøren.dk

Les også