2143 kroner til bredbånd

2143 kroner til bredbånd
FETERE: Den siste bredbåndsrapporten for regjeringen viser at flere får fetere bånd og kan velge leverandør, mens det ennå er noen tusen som ennå ikke har sett snurten av en kilobit gjennom husveggen. Bilde: Colourbox

Regjeringen spytter inn 15 millioner kroner til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme.

Den siste kartleggingen fra analyseselskapet Nexia viser at 7000 husstander ennå ikke har tilgang til bredbånd.

Bevilgningen fra fornyingsminister Rigmor Aasrud tilsvarer et tilskudd på 2143 kroner på hver av disse husstandene.

Pengene skal fordels til kommuner og fylkeskommuner som søker om å få penger til konkrete prosjekter.Lite brukbart

Formelt er det oppnådd full bredbåndsdekning i Norge. Da teller departementet også de som kun har tilgang til en minimum nedlastingskapasitet på 640 kbit/s.

Nexia utarbeider jevnlig rapporter om utviklingen i dekningen. Nå har 99,7 prosent tilgang til denne ”hastigheten” som i praksis ikke er anvendelig til stort med de kravene til kapasitet som dagens nettjenester krever.Fetere linjer øker

En stor andel har imidlertid mulighet til langt bedre forhold. 94 prosent kan anskaffe 4 Mbit/s eller mer der de bor. I fjor var andelen med slik tilgang på 89 prosent.

Nexia-rapportens grovinndeling er på fylkesnivå , og dekningen varierer mellom dem. Her har Nord-Trøndelag kommet kortest på vei, med 80 prosent dekning.Varierer mye

Når det i hovedsak er kommersielle aktører som besørger utbyggingen, betyr det store variasjoner innenfor fylkene. I Nord-Trøndelag er det en lang rekke husstander som har tilgang en kapasitet på 12 Mbit/s eller mer. I andel av husstander er det 63 prosent, og det er bedre enn både Sogn og Fjordane (59 prosent) og Oppland (55 prosent).4 av 10 har 50

Hvis vi øker kravet til 25 Mbit/s, er det 67 prosent som har tilgang på landsbasis - mot 55 under fjorårets kartlegging. Den største økningen finner vi på de feteste kapasitetene. I fjor kunne 19 prosent skaffe seg en hastighet på opp til 50 Mbit/s. Nå er denne andelen oppe i 41 prosent.

Du kan også granske detaljene på kommunenivå.

Rapporten legger til grunn regjeringens strategi om å fokusere på kapasiteten på å laste ned data, mens opplastingen så langt har fått mindre fokus.Flere valg

Et nytt utviklingstrekk er at stadig flere bredbåndsbrukere melder om at de har fått økt valgfrihet ved at de kan velge mellom ulike leverandører og bredbåndsteknologier.

Det betyr for eksempel at du selv kan bestemme om du vil ha bredbånd på kobber via telefonlinjen eller gjennom fiber.

Les mer om: