20 selskaper utvikler lukkede oppdrettsanlegg i sjø – her er oversikten

De planlagte anleggene spenner fra noen av verdens største flytende anlegg til små smoltanlegg.

20 selskaper utvikler lukkede oppdrettsanlegg i sjø – her er oversikten
Fishglobes pilotanlegg. Her i Telemark under et slep. Foto: Tore Stensvold

Flere satser på å flytte havbruket på land eller langt til havs for å unngå noen av næringens miljøproblemer, men også kystnære og lukkede anlegg er blitt mer aktuelt den siste tiden.