KRAFT

2 av 3 tenker ikke energi og klima

FÅR HJELP: Kommunene må tenke mer på energi og klima når de planlegger virksomhetene sine, mener miljøvernminister Erik Solheim. I dag lanserte Enova en veileder som skal hjelpe kommunene å bli mer energi- og klimabevisste.
FÅR HJELP: Kommunene må tenke mer på energi og klima når de planlegger virksomhetene sine, mener miljøvernminister Erik Solheim. I dag lanserte Enova en veileder som skal hjelpe kommunene å bli mer energi- og klimabevisste. Bilde: Holm, Morten

283 kommuner har verken utarbeidet eller vedtatt å lage energi- og klimaplaner.

Kommunene må komme i gang med å tenke på energi og klima så snart som mulig, mener miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

Henger etter

Per i dag har bare 67 kommuner planer som tar for seg energi og klima, og 81 kommuner har vedtatt å utarbeide slike energi- og klimaplaner.

– Kommunene er en sentral aktør i det nasjonale klimaarbeidet og det er et positivt tegn at ytterligere 81 kommuner alt har vedtatt å utarbeide energi- og klimaplaner. Jeg vil oppfordre resten av kommunene til å komme i gang med dette så snart som mulig, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

I dag lanserte Solheim og og Enova-direktør Eli Arnstad en ny veileder som skal hjelpe kommunene med dette arbeidet.

Plankrav

Veilederen trekker fram i detalj hvordan planen skal utarbeides. Den skal bygges opp omkring tre hovedavsnitt – krav til energi- og klimaplaner, krav til prosjekt for varmeproduksjon og infrastruktur, og krav til prosjekt for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sier at norske kommuner er forskjellige på mange måter, og at de verken kan eller skal ha samme rollen i klimaarbeidet.

– Det er likevel viktig at alle får utarbeidet planer som legger rammer for hva som kan gjøres i nettopp deres kommune, understreker Solheim.

Veilederen er sendt i posten til ordførere, rådmenn og driftsansvarlige i samtlige kommuner i landet.

Opp til 50 prosent

Enova kan støtte opp til 50 prosent av kommunenes prosjektkostnader – beregnet oppad til 100.000 kroner.

Større kommuner med innbyggertall over 50.000 kan få tildelt et større støttebeløp ved behov, begrenset oppad til 300.000 kroner.

I utgangspunktet dreier det seg om engangsstøtte, men det kan innvilges støtte til en kommune mer enn én gang.

Støtter kommunene

Veilederen er en del av regjeringens økte satsing på energi- og klimaarbeid i kommunene.

Den kan blant annet brukes i oppfølging av programmene Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner, som Kommunenes Sentralforbund (KS) samarbeider med Miljøverndepartementet om.

Enova har et bredt og sammensatt tilbud til kommunene: Statsforetaket gir økonomisk støtte til kommuner som skal lage slike helhetlige planer, det arrangerer energifaglige kurs som ledelsessjiktet i kommunene kan melde seg på og det har også en svartjeneste for kommunene.

Les mer om: