ARBEIDSLIV

12 milli. til oppplæring

Leif Haaland
7. mars 2005 - 09:44

Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) har 12 millioner som kan deles ut i år.

KUP gir tilskudd til prosjekter som prøver ut modeller for finansiering for yrkesutøvere under etter- og videreutdanning.

Tiltakene forutsetter at tre parter bidrar med hver sin del: Den ansatte, bedriften og staten.

Søknadsfristen er 8. april.

Les mer om: