11 forurensedehavner

  • energi

Havnetrafikken virvler opp og sprer bunnslam som er til dels meget sterkt forurenset av miljøgifter. SFT mener det er nødvendig å sette inn tiltak for å bedre miljøforholdene i de havner der dette er et betydelig problem. De havnene som er varslet er Oslo, Drammen, Sandefjord, Grenland, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Harstad og Tromsø.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå