11 forurensedehavner

Havnetrafikken virvler opp og sprer bunnslam som er til dels meget sterkt forurenset av miljøgifter. SFT mener det er nødvendig å sette inn tiltak for å bedre miljøforholdene i de havner der dette er et betydelig problem. De havnene som er varslet er Oslo, Drammen, Sandefjord, Grenland, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Harstad og Tromsø.

Les mer om: