OLJE OG GASS

109 oljemilliarder ekstra

00039237.jpg
00039237.jpg Bilde: : 1996-2001 AccuSoft Co., All rights reserved

I Olje- og energidepartementets beregninger i forbindelse med 2009-budsjettet anslås årets petroleumsinntekter til hele 425 milliarder kroner.

Det tilsvarer 36 prosent av statens samlede inntekter og er en økning på 109 milliarder kroner, eller 35 prosent, fra 2007.

– Dette viser at reduksjonen i oljeproduksjon mer enn oppveies av de høye oljeprisene og økt gassproduksjon, kommenterer olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

80 dollar fatet

OED skjuler ikke at det er en utfordrende øvelse å skulle beregne oljeprisen for neste år.

Departementet har budsjettert med en gjennomsnittlig oljepris per fat er i på 585 kroner for i år og 500 kroner i 2009. Det tilsvarer drøyt 80 dollar fatet med dagens valutakurs.

– Redusert økonomisk vekst i verden og høye oljepriser har bidratt til å redusere veksten i oljeetterspørselen i år. På den annen side er det fortsatt lite ledig oljeproduksjonskapasitet og usikkerhet knyttet til leveransene av olje fra flere store produsentland. Produksjonsbegrensninger fra OPEC vil også påvirke prisutviklingen for råolje framover, skriver departementet.

Større leteaktivitet

Den samlede oljeproduksjonen, inkludert våtgass og kondensat, anslås til 2,4 millioner fat per dag i 2008. En nedgang fra 2,6 millioner fat om dagen i 2007.

Gassproduksjonen vokser og gassalget i 2008 er anslått til 96 milliarder standard kubikkmeter, Sm3, om lag 7 prosent høyere enn i 2007. I 2009 er salget ventet å øke til om lag 106 milliarder Sm3.

OED regner med at investeringene på sokkelen vokser fra 127 milliarder kroner i år til 137 milliarder kroner i 2009.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.