IT

108 millioner til de siste hullene

TETTER: 108 millioner kroner til 16 fylker skal tette de siste hvite flekkene på bredbåndskartet.
TETTER: 108 millioner kroner til 16 fylker skal tette de siste hvite flekkene på bredbåndskartet. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
29. apr. 2010 - 13:28

Slik fordeles pengene

Østfold 0,4

Hedmark 5,8Oppland 5,8Buskerud 2,2Telemark 5,0Aust-Agder 2,0Vest-Agder 2,4Rogaland 2,2Hordaland 5,9Sogn og Fjordane 7,1Møre og Romsdal 10,0Sør-Trøndelag 6,3Nord-Trøndelag 8,0Nordland 21,9Troms 13,9Finnmark 9,7I alt 108,6

Bakgrunnen for bevilgningen er strategien om å stimulere til utbygging, spesielt i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.De siste hullene

I hovedsak skal pengene benyttes til å fylle de siste hullene i dekningskartet.

I praksis er det snakk om rundt 5000 personer i Norge som ikke har tilgang til bredbånd.Mer kapasitet

- Men i mange fylker vil også midlene brukes til å øke kapasiteten på nettet. Og i fylker hvor man har oppnådd full dekning med god nok kapasitet, kan pengene brukes til annen infrastruktur og næringstiltak etter avtale med departementet, skriver kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) i en pressemelding.

Siden 2006 har regjeringen bevilget 875 millioner kroner til bredbåndsformål her i landet.Kjapp effekt

Den faglige begrunnelsen for de statlige bidragene en rapport fra analyseselskapet Nexia, som sier at utbygging av såkalt superbredbåbd i distriktene gir gevinster, selv kort tid etter utbygging.

- Bedre og raskere bredbånd er en forutsetning for at bedrifter skal kunne etablere eller utvikle seg i alle delar av landet, sier Navarsete.Mest til Nordland

Nordland får den største andelen, med nærmere 22 millioner kroner. Det er rundt 20 prosent av potten.

Også Troms og Finnmark tar solide andeler, med henholdsvis 14 og 10 millioner kroner.

Den fullstendige oversikten ser du på høyre side.

Les mer om: