ARBEIDSLIV

100 millioner til genomforskning

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
1. juli 2002 - 09:07

I første tildelingsrunde prioriteres oppbygging av regionale teknologiplattformer tilknyttet universitetene. Stikkord er styrking av norsk bioteknologisk næringsutvikling, stipender til unge talentfulle forskere og stimulering til forskning på etiske, samfunnsmessige og miljømessige forhold ved genteknologisk forskning.

Årets tildeling av midler er den første av totalt 500 millioner kroner som skal brukes til norsk genforskning i løpet av en femårsperiode. Det er styret i Funksjonell genomforskning (Fuge) som har innstilt på tildelingen av midler, mens Forskningsrådets hovedstyre har hatt den endelige godkjenningen.