INDUSTRI

100 må dele gigantregning

STORE SUMMER: Økning i grunnavgiften på fyringsolje vil ramme enkelte bedrifter hardt.
STORE SUMMER: Økning i grunnavgiften på fyringsolje vil ramme enkelte bedrifter hardt.

Norsk Industri varsler at industribedrifter som bruker fyringsolje og mineralolje vil bli hardt rammet av regjeringens avgiftsøkning.

Vil svi

Som TU.no skrev fredag, foreslår regjeringen å øke grunnavgiften på fyringsolje og mineralolje.

Norsk Industri har nå finregnet på regjeringens forslag og kommet fram til at avgiftsøkningen vil svi for enkelte industribedrifter. Grunnavgiften på fyringsolje blir totalt på nærmere 200 millioner i 2008.

Ta kontakt

Økningen vil ramme enkelte bedrifter hardt, og nå ber organisasjonen om at berørte bedrifter tar kontakt for at organisasjonen skal få oversikt over hvilke bedrifter som går på en avgiftssmell.

- Totalt opp mot 100 bedrifter i og utenfor Norsk Industri vil få en stor regning på bakgrunn av denne avgiftsøkningen. For dem som sitter fast i fyringsolje-bruk blir dette dyrt, sier fagsjef Sindre Finnes i Norsk Industri.

Ikke infrastruktur

Mange norske bedrifter har gått over til å bruke gass i stedet for fyringsolje, slik myndighetene ønsker ut i fra et miljøperspektiv. Men ikke alle bedriftene har mulighet til dette, på grunn av manglende infrastruktur.

Rundt 20-25 treforedlingsbedrifter, og 15-20 bedrifter under Norsk Industri som bruker mer enn 10 tonn fyringsolje i året må betale mer som følge av avgiftsøkningen.

I tillegg er det ifølge Finnes rundt 50 bedrifter som ikke er medlem av organisasjonen som må belage seg på å betale mer. Dette dreier seg blant annet om slakterier og meierier.

Mer enn dobles

- Hadde bedriftene hatt noe valg, ville de fleste av dem gått over til gass, sier Finnes.

Grunnavgiften på fyringsolje går opp fra 40,3 kroner til 84,5 øre/liter. Den nye avgiften blir nærmere 1000 kroner per tonn olje. Dette kommer i tillegg til CO 2-avgiften på mineralolje som er foreslått økt til 55 øre/liter.

Samlede avgifter på bruk av fyringsolje for industrien blir dermed om lag 1500 kroner per tonn.

Svært stor økning

- For industribedrifter som bruker olje er dette en svært stor kostnadsøkning, nærmere 500 kroner per tonn neste år, sier Finnes.

Treforedlingsbedriftene får en ny lav sats som utgjør 140 kroner per tonn (12 øre/liter), tilsvarer en kostnadsøkning på 18 millioner kroner neste år.

350 000 tonn

Industri- og bergverksbedriftene bruker rundt 350 000 tonn mineralolje i året. Det gir en kostnadsøkning for disse bedriftene på 175 millioner kroner.

I tillegg kommer treforedlingsbedriftenes bruk av olje, og totalt utgjør økningen i grunnavgiften på fyringsolje for industrien nærmere 200 millioner kroner.

- Økt pris på fyringsolje vil slå negativt ut for de bedriftene som ikke har tilgang til gass, og er avhengig av fyringsolje, sa industripolitisk direktør Svein Sundsbø i Norsk Industri til TU.no fredag.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.