SKAPER STRID: Det danske gjenvinningsselskapet Genan mener de resirkulerer norske dekk på en mer miljøvennlig måte enn konkurrenten Ragn-Sells. Danskene mener norske miljømyndigheter burde grepet inn og påvirket Norsk Dekkretur til å velge dem. (Bilde: Jannicke Nilsen)

Kaller norsk dekkgjenvinning «skjult deponering»

  • Klima

Genan

  • Genan er verdens største dekkgjenvinningsselskap og har fire store resirkuleringsfabrikker i Europa. Samtidig holder de på å bygge verdens største resirkuleringsfabrikk i Houston, Texas.
  • Genan granulerer dekkene sine og bryter hvert dekk ned i sine opprinnelige bestanddeler. Ut kommer følgende: 67 prosent gummi, 18 prosent stål, 14 prosent tekstil og 1 prosent restavfall.
  • Mesteparten av produktene deres blir brukt i asfalt og som dekke på kunstgressbaner.


Civil engineering mindre miljøvennlig

  • Institute for Energy and Environmental Research i Tyskland, Copenhagen Resource Institute og Force Technology sammenlignet i 2009 civil engineering-resirkulering med resirkulering der dekk blir granulert og både brukt i asfalt og som dekke (eksempelvis på kunstgressbaner).
  • Undersøkelsen, som riktignok ble bestilt av Genan, har sammenlignet de to metodene innenfor ni forskjellige kategorier – deriblant potensialet for global oppvarming, giftighet, bruken av mineralske råvarer og energibruk.
  • Civil engineering kommer dårligere ut i samtlige ni kategorier. Forfatterne av studiet beregner at man kunne spart 570 000 tonn CO2 per 300 000 dekk hvis man hadde erstattet civil engineering med resirkuleringen nevnt ovenfor.

I september 2010 skrev Teknisk Ukeblad om Genans tunge lobbyvirksomhet for å vippe Ragn-Sells av den norske dekkgjenvinnings-tronen.

Selskapet hadde da hatt kontrakten i 10 år. I september signerte de en ny femårskontrakt verdt 450 millioner kroner.

Skjult deponering

Det reagerer Genan-sjef Thomas Becker på. I et brev sendt til miljøvernminister Erik Solheim mot slutten av fjoråret skriver han:

– Den vinnende virksomheten vil framover transportere en stor del av brukte norske dekk til såkalte civil engineering-formål i Finland og Estland, hvilket etter min oppfatning ikke har noe med gjenvinning å gjøre, men snarere er et ord for skjult deponering.

KRITISK: Direktør Thomas Becker i Genan mener Norge mister miljøkredibilitet med Ragn-Sells som ansvarlig for gjenvinningen av norske dekk. Lars Holm

Gir problemet videre

Becker sier at Ragn-Sells skjærer dekkene i store stykker, legger dem i veifyllinger og losseplasser i utlandet og dermed skyver gjenvinningsansvaret over på framtidige generasjoner.

– Vår henvendelse til miljøminister Erik Solheim er ikke skrevet for å kritisere virksomheter som arbeider innenfor lovens rammer. Kritikken går på hvordan det i det hele tatt er mulig i en miljømessig framtredende nasjon som Norge å akseptere at gode ressurser som dekk går til den slags formål, presiserer markedssjef Lars Raahauge overfor Teknisk Ukeblad.

Les også: Kjemper om brukte bildekk

Ikke enig

Avdelingsdirektør Henrik Hallgrim Eriksen i Miljøverndepartementet påpeker at civil engineering-formål er lovlig.

– Ragn-Sells, som vant den aktuelle anbudsrunden, skal blant annet gjenvinne de kasserte bildekkene slik at de brukes som toppdekke til deponier. Dekke av deponier er viktig for å unngå ukontrollert lekkasje av miljøgifter og klimagasser. En dom i en EU-rettssak har slått fast at dette er å regne som gjenvinning, skriver han i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Sto kun på penger

Genan gir seg imidlertid ikke. Becker skriver i brevet sitt at miljømyndighetene burde gjort mer for å få Norsk Dekkretur, som eies av landets dekk- og bilimportører, til å akseptere Genans tilbud – et tilbud også Veidekke Gjenvinning var med på.

Becker sier penger har vært tungen på vektskålen i anbudsrunden, ikke miljøhensynet.

Dette støttes opp av et brev sendt til Genan av konsulentfirmaet Albaran.

Her står det at Ragn-Sells’ tilbud var vesentlig bedre økonomisk sett, og at Genans tilbud var bedre på gjenvinningsløsninger.

Ragn-Sells: – Genan neglisjerer realiteten

– Ikke vårt ansvar

Eriksen i Miljøverndepartementet sier spørsmålet om penger ikke angår dem.

– Det er Norsk Dekkretur som har vurdert anbudene, Miljøverndepartementet har ingen rolle i dette, sier han.

Likevel påpeker Eriksen at departementet følger nøye med på hvordan norske dekk blir resirkulert.

– Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) arbeider med å vurdere miljøbelastningen knyttet til ulike gjenvinningsformer for kasserte dekk. På grunnlag av deres konklusjoner skal det vurderes om det er behov for å endre regelverket, skriver Eriksen.

Klif ønsker ikke ikke kommentere denne saken overfor Teknisk Ukeblad.

Til den tredje verden

Becker mener avtalen med Ragn-Sells også åpner for større eksport av brukte norske dekk til Afrika. Dette hevder han er umoralsk og går ut over Norges miljøkredibilitet.

– Norge har med rette et internasjonalt omdømme for miljø på det aller høyeste nivå. Det var derfor vært en stor skuffelse for oss å se hvordan miljøet og klimaet i spørsmål om brukte dekk har blitt prioritert helt sist, skriver han.

Les også: Dekkgjenvinning: – Må bruke ny teknologi

– Alle påstår at de henter det de skal

Slakter norske klimavurderinger om bildekk

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.