(Bilde: Joachim Seehusen)

– Brutal konklusjon

  • Bygg

– Det var jo, for å si det forsiktig, en relativt brutal konklusjon, sa Erik Lahnstein om resultatene Econ Pöyry hadde kommet frem til i sin analyse.

Selskapet var bedt av departmentet om å kvalitetssjekke de tyske vurderingene, som konkluderte med at høyhastighetsbane kan bli lønnsomt.

Les også: Econ dreper høyhastighetsdrøm

Prosess

Econ slo beina fullstendig vekk under de tyske analysene, og foreslo å legge tanken om høyhastighetstog bort, for godt.

– Det er tunge innlegg som er levert i dag, sa Lahnstein til Teknisk Ukeblad, men han ville ikke si høyt at nå er det slutt.

– Nå skal vi ha en prosess der forskjellige aktører får presentere sine syn.

Gods på bane

Lahnstein viste til en rapport fra Jernbaneverket som viser at det er mulig å tredoble godstransporten på jernbane ved hjelp av fornuftig plasserte kryssningsspor.

– Men det er klart at med den veksten vi ser i godstransporten, så blir presset på å utvide strekningene med dobbeltspor stadig større, svarte Lahnstein på spørsmål om dobbeltspor og tradisjonell jernbane nå fremstår som mer realistisk enn høyhastighetsbane.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.