Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Fra flaskehals til nøkkelbrikke. Slik jobber Bergene Holm med integrasjoner for å digitalisere produksjonen av trelast

Bergene Holm sitt hovedkontor i Larvik. Rundt 45 av selskapet sine 450 ansatte sitter til daglig her.
Bergene Holm sitt hovedkontor i Larvik. Rundt 45 av selskapet sine 450 ansatte sitter til daglig her.
Del

Et steinkast fra E18 utenfor Larvik finner vi den tradisjonsrike familiebedriften Bergene Holm AS. Selskapet, som ble etablert i 1946, har en lang historie innenfor foredling av trevirke. I over 75 år har virksomheten jobbet hardt for å være en ledende totalleverandør av trelast til norsk byggevarehandel og industrikunder i inn- og utland. Selskapet har alltid vært tett på den teknologiske utviklingen, men de siste årene har virksomheten sitt arbeid med digitalisering virkelig skutt fart. I fjor bestemte selskapet seg for å implementere en integrasjonsplattform for å understøtte digitaliseringsarbeidet.

Integrasjoner - En viktig brikke for effektiv digitalisering

Christoffer Wibe Due, Løsningsarkitekt hos Bergene Holm.
Christoffer Wibe Due, Løsningsarkitekt hos Bergene Holm.

– Det er en tydelig trend at vi får stadig flere digitale løsninger. En økende andel av disse løsningene krever integrasjon med eksisterende systemer. Med flere integrasjoner øker behovet for eierskap og kontroll, samt prosessene som gjør det mulig å implementere nye integrasjoner på en kostnadseffektiv og skalerbar måte, forklarer Christoffer Wibe Due, som har vært ansvarlig for implementeringen av selskapet sin integrasjonsplattform.

Valget av plattform landet på «Azure Integration Services» fra Microsoft. Løsningen er en samling av skybaserte tjenester som gir muligheten til å bygge, administrere og overvåke integrasjoner. Disse tjenestene gjør det mulig å integrere og automatisere virksomhetsprosesser på tvers systemer og applikasjoner. Bedriften hadde allerede erfaring med Azure, og det var ønskelig å velge en solid løsning der tilgangen til kompetanse og ressurser var god. Som partner på integrasjonsarbeidet valgte selskapet Addovation.

– Addovation har vært en viktig partner helt fra starten av prosjektet. Vi fikk et utrolig dyktig team fra Sverige som hadde god kjennskap til plattformen vi ønsket og var fremoverlente i sin tilnærming til hva en moderne integrasjonsplattform burde innebære, forteller Christoffer.

Viktigheten av internt eierskap og kompetanse

Et sentralt prinsipp for hele prosjektet var at eierskapet til egne integrasjoner skulle styrkes og den interne kunnskapen økes. Integrering av systemer er en kompleks oppgave som krever et tett samarbeid mellom ulike team og avdelinger, og det er viktig å ha en grundig forståelse av både forretningsprosessene og teknologien som er involvert. Denne kompetansen ser Bergene Holm stor verdi av å ha internt i selskapet.

– At kunnskapsoverføring sto såpass sentralt hos Bergene Holm tror jeg overrasket teamet fra Addovation. Det er nok mange bedrifter som tar en mer «hands-off approach» og ikke følger opp prosjekter like tett. Det å ha en engasjert kunde som ønsker å forstå hva man gjør og hvorfor man tar de valgene man gjør tror jeg bare er positivt.

Christoffer påpeker at dette tankesettet ikke handler om å ettergå arbeidet til samarbeidspartnere, men om å trekke ut mest mulig verdi ut av de prosjektene man har bestemt seg for å gjennomføre.

– Jeg tror mange glemmer hvor mye forretningslogikk som egentlig inngår i både integrasjoner og arbeidet med ERP-systemer. Dersom vi ikke tar ordentlig ansvar for disse løsningene internt, risikerer vi å møte oss selv i døren. Det vi forsøker å oppnå er en fremtid der integrasjoner er en døråpner for nye innovasjoner og effektiviseringer, fremfor en flaskehals og show-stopper hver gang vi skal gjøre noe nytt. Den reisen starter med å ta et tydelig eierskap og ha ansatte med kunnskap til å utvikle og forvalte integrasjonene våre på en god måte.

Godt forarbeid gav tidsbesparing

Fabrikken utenfor Larvik.
Fabrikken utenfor Larvik.

I forkant av implementeringen ble det utført et forprosjekt i samarbeid med Addovation. I løpet av en 6-ukers periode ble det laget en integrasjonsstrategi som satt retning for videre utvikling. Sentralt i denne strategien var konkrete retningslinjer, prinsipper, og prioriteringer for hvordan Bergene Holm skulle jobbe med integrasjoner fremover.

– Arbeidet med integrasjonsstrategien har uten tvil tjent seg inn og forenklet arbeidet vårt det siste året. Det har vært mange episoder der prinsippene og prioriteringene har vært førende for valg vi har gjort, bekrefter Christoffer.

Den nye måten å arbeide med integrasjoner står i sterk kontrast til hvordan man har jobbet tidligere.

– Historisk har alle integrasjoner blitt laget som punkt-til-punkt-integrasjoner med det verktøyet som var mest beleilig for partneren, eller konsulenten, som var involvert. For Bergene Holm det har dette ofte blitt migrasjonsmodulene i ERP-systemet, IFS. En slik tilnærming fungerte fint når det meste av datautveksling gikk mot IFS, men med dagens systemlandskap og stadig flere integrasjoner var denne tankegangen blitt en begrensende faktor.

Selskapet har fremdeles gamle integrasjoner i IFS, men bekrefter at alle nye integrasjoner skal gjennom plattformen i Azure. Overgangen til en integrasjonsplattform har også gitt effekter i form av tilgangen til ressurser og kompetanse. I et marked det rekruttering av teknisk IT kompetanse kan være utfordrende, hjelper det å ha moderne løsninger på teknologier som har stor utbredning.

– Det er lettere å finne personer som har generisk integrasjonskompetanse som C#-programmering og Azurekomponenter, enn noen som kan integrasjonsmodulene på gamle IFS-varianter. Det er dessuten mer rasjonelt og kostnadseffektivt å bruke systemene sine standardiserte grensesnitt for datautveksling og legge integrasjonslogikk og transformasjoner av data i et mellomlag som vi selv kan forvalte på en god måte, forteller Christoffer.

Nøkkelverktøy i selskapets største digitaliseringsprosjekt

Ansatte fra Bergene Holm sin IT og digitaliseringsavdeling som undersøker de nye RFID-sensorene truckene er utstyrt med som del av Rett Lager-prosjektet. <i>Foto:  Finn Erik Bjornstad</i>
Ansatte fra Bergene Holm sin IT og digitaliseringsavdeling som undersøker de nye RFID-sensorene truckene er utstyrt med som del av Rett Lager-prosjektet. Foto:  Finn Erik Bjornstad

Selskapet sin integrasjonsplattform har blitt flittig brukt det siste året. Spesielt nyttig har løsningen vært i selskapet sitt største digitaliseringsprosjekt, «Rett Lager». Prosjektet innebar blant annet implementeringen av et nytt lagerstyringssystem for logistikk av trelastpakker.

Det nye systemet handler om å erstatte manuelle rutiner og papirlapper med en PC i trucken der all nødvendig informasjon er tilgjengelig i sanntid. Det gir bedre kontroll og mindre leting. Samhandlingen mellom det nye lagerstyringssystemet og ERP-systemet har derimot medført mange nye integrasjoner.

– Den beste brukeropplevelsen får vi dersom truckførerene og logistikkplanleggerene våre sitter med den samme virkelighetsforståelsen. Dette innebærer at alle lagerbevegelser må gjenspeiles i både lagerstyring- og ERP-systemet samtidig. I tillegg er har vi sett stor verdi av å tilgjengeliggjøre omkringliggende informasjon direkte til truckførerene. Ved å jobbe direkte mot innkjøpsordrene, produksjonsordrene og utleveranse våre i ERP-systemet gjennom et brukervennlig grensesnitt tilpasset truck forenkler vi arbeidsprosessene. Det øker presisjonen og vi oppnår bedre kontroll på vareflyten.

Ifølge Christoffer Wibe Due har prosjektet med implementering av nytt lagersystem pågått i ett års tid og er nå i sluttfasen.

– Gjennom Rett Lager-prosjektet har integrasjonsplattformen virkelig demonstrert verdi. Fleksibiliteten og utviklingshastigheten det gir, samt mulighetene for god monitorering og feilsøking har vært helt essensielt.

Godt samarbeid med Addovation

Representanter fra Bergene Holm sin IT og digitaliseringsavdeling på befaring for å høre mer om erfaringene direkte fra truckførerene. <i>Foto:  Finn Erik Bjornstad</i>
Representanter fra Bergene Holm sin IT og digitaliseringsavdeling på befaring for å høre mer om erfaringene direkte fra truckførerene. Foto:  Finn Erik Bjornstad

Christoffer roser samarbeidspartneren og hvordan de bidro til en smidig utrulling:

– Jeg opplever at Addovation møtte oss med stor forståelse for de problemene vi stod ovenfor. Vi var også veldig fornøyd med den fleksibiliteten som ble gitt oss underveis. Arbeidet med integrasjoner har vært preget av perioder med både høy og lav arbeidsbelastning, avhengig av fremdriften på de ulike prosjektene. Det å ha en langvarig kontinuitet i teamet, samt skalere timebruken opp og ned basert på behov var utrolig viktig både for kvaliteten på leveransene og kostnadsbruken.

Løsningsarkitekten konkluderer: – Implementeringen av integrasjonsplattformen har vært en viktig brikke i arbeidet med digitalisering. Det har gitt oss den kontrollen vi ønsket, og samtidig åpnet opp en rekke nye muligheter. Det å ta større eierskap til integrasjoner, ha kompetanse internt, og finne en god partner og leverandør har vært veldig viktig for oss. På denne reisen har Addovation gitt oss god hjelp, både med å komme i gang, men også som en partner for gjennomføring og implementering.

Les flere artikler fra Addovation