Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Hjelper norske selskaper ut i verden

Visma Retail Software
Visma Retail Software Foto: Jarle Nyttingnes

Det er mange som har hørt om GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt – men færre som kjenner til hva de faktisk jobber med. I virkeligheten kan de aller fleste typer virksomhet som ønsker å øke sitt salg og sikre seg mot risiko knyttet til eksport få god hjelp derfra. Dessverre er det en vanlig misforståelse at GIEK bare samarbeider med maritim- og offshorenæringen.

– GIEK skal på vegne av staten fremme norsk eksport, og bidra til at eksport skjer. Det betyr at vi hjelper bedrifter som direkte eller indirekte eksporterer, enten du driver innen programvare, fisk, hjelpemidler for barn eller monokrystalline blokker. Det vil si at også norske underleverandører som ikke eksporterer direkte kan få garantier gjennom oss, forteller avdelingsdirektør Ivar Rekve i GIEK.

Rekve leder GIEKs avdeling for energi og industri, som håndterer garantiordninger for hele fastlandsindustrien i Norge. Det inkluderer alt fra møbelfabrikker til mekanisk industri, fra programvare til solceller, og enda mye mer.

Hva er en eksportgaranti?

Ivar Rekve, avdelingsdirektør i GIEK. Foto: Sturlason

Den vanligste formen for eksportfinansiering er at den utenlandske kjøperen av norske varer og tjenester får lånefinansiering fra en bank eller Eksportkreditt Norge, som GIEK garanterer for. Den lille gründerbedriften Made for Movement fra Skien ønsket å få fart på utrullingen av sine produkter internasjonalt. Lånefinansiering fra GIEK og Eksportkreditt Norge førte til en større ordre i Spania.

– I dette eksempelet har britiske AF Blakemore fått et lån fra Eksportkreditt Norge, garantert av GIEK, etter at Visma Retail Software tok kontakt for å finne ut hva som var mulig å få til, sier Rekve.

Det er flere typer risiko knyttet til eksport. GIEK tilbyr også løsninger som trygger forskuddsbetalinger og at varer blir levert i henholdt til avtale.

– For mindre bedrifter kan det være krevende å stille en slik garanti, eller å få den stilt av sin bank. GIEK kan gå inn og overta en del av risikoen for banken – noe som bidrar til at avtalen kan inngås, og eksporten finner sted, sier Rekve.

En slik eksportgaranti er bare ett av redskapene i GIEKs verktøykasse.

Ny ordning for langsiktige investeringer

Fra sommeren 2017 har GIEK også kunnet garantere for langsiktige lån til eksportrelaterte investeringer i produksjonsanlegg og -utstyr i Norge. Et direkte resultat av dette finnes i Mehamn. Der ligger den nye fabrikken til Norwegian Fish Company (NFC). Et tidligere nedlagt anlegg blir nå rigget for ny produksjon, med ny teknologi og nye arbeidsplasser, gjennom et lån fra DNB med garanti fra GIEK. NFC skal produsere butikklar pakket fersk fisk hele året, og en eksportkontrakt med ICA Sverige er allerede på plass.

– Hvis du har en investering i tankene som hovedsakelig vil være eksportfremmende vil GIEK kunne hjelpe. Det det investeres i må i seg selv resultere i minst 50 prosent eksport. Hvis dette er vanskelig å måle for en enkeltinvestering må bedriften, direkte eller indirekte, eksportere 50 prosent av det de omsetter, forklarer avdelingsdirektøren.

Hvordan gå frem for å få hjelp til eksport?

Rekve ber selskaper som kan dra nytte av GIEK om å ta kontakt med banken eller GIEK for å snakke om hvordan de kan få på plass en eksportgaranti tilpasset selskapets behov.

– Når det stilles en garanti for et lån gjøres det på samme priser og vilkår som bankenes. Selv om målet er å sørge for at eksport skjer, gjennomføres driften på kommersielt vis. Oppstartskapital, gründertilskudd og ren hjelp til å komme i gang med bedriften er det andre deler av virkemiddelapparatet som håndterer, slik som Innovasjon Norge, forklarer Rekve.

– Du må ha en sunn bedrift som kan stå ved sine forpliktelser for at vi skal kunne avlaste bankene. Vi skal heller ikke fortrenge private banker. Vår funksjon overfor bankene er snarere å utvide deres kapasitet, slik at de kan ta på seg mer risiko. I noen tilfeller kan vi avlaste for risiko bankene ellers ikke ville ønsket å ta på seg – som gjør at leverandørene ute i industrien kan få levert varene sine ut av landet, avslutter Rekve.

 

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022