Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik kan BIM-modellen visualiseres med AR-teknologi

Den prosjekterte modellen av nye Nerlandsøybru i Herøy i Møre og Romsdal, visualisert gjennom Trimble SiteVision.
Den prosjekterte modellen av nye Nerlandsøybru i Herøy i Møre og Romsdal, visualisert gjennom Trimble SiteVision. Foto: Rambøll
Share icon
Del

Mellom Bergsøya og Nerlandsøy i Herøy kommune i Møre og Romsdal, planlegges nå en ny bru som skal erstatte den gamle Nerlandsøybrua fra 1968. Rambøll er godt i gang med prosjekteringen, men byggestart er fortsatt et stykke fram i tid.

På dette stadiet av prosjektet ville Rambøll vanligvis tatt med seg papirtegninger på alt fra vegkroppen til brufundamenter til befaring ute i felt med byggherren. 

Visningen på skjermen oppdateres i sanntid når kameraet beveges rundt i landskapet. Foto: Rambøll

– Da hadde de stått med et tegningshefte og bladd fram og tilbake for å sammenligne veg med vann og avløp, veg med elektro osv, forklarer Mili Myrteza Terstena.

Som Head of Automation og BIM-Lead, jobber Terstena med innovasjon og automatisering av prosesser og oppgaver i Rambøll. Nye AR-baserte visualiseringsverktøy er blant hans hjertesaker.

I stedet for papirtegninger brukte Rambøll derfor Trimble SiteVision for å visualisere modellene da de møtte byggherre Møre og Romsdal fylkeskommune på befaring i januar.

– Aldri mer 2D-papirtegninger på befaring, sa seksjonsleder Jan Halvor Knutsen i Rambøll etter sin første erfaring med verktøyet.

Visualiserer 3D-modellen rett på mobilskjermen

I Rambøll prosjekteres veg og VA i Novapoint. For nye Nerlandsøybru benyttes i tillegg Tekla til konstruksjoner. Alt sammen importeres i en felles fagmodell i Trimble Quadri.

Slik fungerer Trimble SiteVision

Trimble SiteVision er et AR-verktøy bestående av en mobilapp og en GNSS-mottaker som kobles til mobilen.

Ute i felt brukes antennen på Trimble SiteVision for nøyaktig posisjonering, slik at den prosjekterte modellen kan visualiseres på skjermen i riktige proporsjoner gjennom mobilens kamera.

– For å ivareta teksturering fra visningene i Quadri og høy ytelse på 3D visningen, benyttes TrimBIM-formatet ved eksport fra Quadri til bruk i SiteVision. Hvis man lagrer filene i en mappe i Trimble Connect, kan disse filene åpnes i SiteVision for visualisering ute i felt, forklarer Anders Høie i Trimble.

SiteVision støtter også åpne formater som IFC og DWG. Dermed er man heller ikke avhengig av å bruke Novapoint eller Quadri for å lykkes med SiteVision. Dataflyten blir den samme.

Jan Halvor Knutsen visualiserer den prosjekterte 3D-modellen av nye Nerlandsbru med Trimble SiteVision. Foto: Rambøll

Knutsen, som er prosjektleder for Rambøll i Nerlandsøybru-prosjektet, fikk dermed en helt ny opplevelse på befaringen med fylkeskommunen:

– Vi kunne visualisere 3D-modellen og se hvordan prosjektet blir i virkeligheten, med nøyaktig plassering og størrelse, samt sjekke punkter som må justeres og se at løsningene man har prosjektert faktisk fungerer, sier Knutsen.

Med SiteVision kan brukeren bevege seg rundt i modellen og visualisere den i den virkelige verden fra alle kanter og vinkler. 

Knutsen forteller at tilbakemeldingene fra byggherren var at dette gjorde det mye enklere å visualisere prosjektet enn når befaringer er basert på 2D-tegninger.

Bedre politisk beslutningsgrunnlag

–Den prosjekterte 3D-Modellen ute i felt gir et mye mer helhetlig inntrykk enn mange tegninger. Og evnen til å visualisere modellen er basert på erfaring, sier Terstena.

Bildet er hentet fra SiteVision og Nerlandsøybru-prosjektet, og viser med riktig størrelse og plassering hvordan ny veg vil tilpasse seg den eksisterende vegen Foto: Rambøll

De prosjekterende ingeniørene har denne erfaringen, men det har kanskje ikke alle andre involverte i et prosjekt. Derfor er visualisering med AR-teknologi så nyttig.

– Ved å bruke SiteVision og gå rundt i modellen ute felt, vil for eksempel en politiker være i stand til å ta beslutninger om et infrastrukturprosjekt basert på en veldig god visuell bekreftelse, forklarer han.

Det samme gjelder for berørte naboer, som nå kan se tydelig hvordan brua vil påvirke utsikt, lys og skyggeforhold.

– Oftest vil det være umulig for disse å se den romslige visualiseringen basert på tegninger, legger han til.

Men det stopper ikke der, ifølge Terstena. Romslig visualisering er også svært nyttig for å ta beslutninger når man er usikre på om tiltaket passer med omgivelsene:

– La oss si at vi har prosjektert en bru som noen mener er stygg. Da kan vi med få tastetrykk laste opp en annen modell som kanskje er bedre likt, og visualisere den med SiteVision.  

Besparelser for byggherre

Anders Høie, som er kundeansvarlig for SiteVision i Trimble, forteller at en rekke nordiske rådgivere, entreprenører og byggherrer det siste året har fått øynene opp for verktøyet. 

– Det er nok ikke tilfeldig, for gode 3D-modeller er det viktigste for å lykkes med SiteVision. Her ligger Norden helt i teten, og detaljerte nordiske 3D-modeller kombinert med ny AR-teknologi fra USA og New Zealand, der SiteVision er utviklet, er en uslåelig kombinasjon, sier han. 

Slik ser den prosjekterte modellen av Nerlandsøybru ut, visualisert gjennom Trimble SiteVision. Foto: Rambøll

 – Kombinasjonen gjør at vi kan se omfanget av prosjektet og visualisere både det som er under bakken og synlig på overflaten. Slik kan vi unngå konflikter tidligere, og spare byggherren for kostnader, legger Terstena til.

I Trimble får de tilbakemeldinger om at verktøyet har forbedret samarbeidet mellom rådgivere og entreprenører. På prosjekter med flere involverte, vil det dessuten være nyttig å streame visningen live fra SiteVision ute i felt til andre deltakere på et byggemøte. Høie forteller at live streaming er mulig til både Teams, Zoom og Google Meet, noe som kan bidra til å redusere antall reiser og dermed spare både tid, kostnader og miljø.
 
Bildene fra SiteVision kan danne grunnlag for nyttige diskusjoner i både fysiske og digitale møter. Foto: Rambøll

– Dette er også gunstig i en periode der digitale møter fra hjemmekontor er en naturlig rutine for mange. Terstena var faktisk den som foreslo utviklingen av denne funksjonen, og vi er glade for at dette nå er en mulighet for alle SiteVision-brukere, sier Høie.

– AR skaper stort engasjement for entreprenører som er ute på anlegg hver dag, og de trenger heller ikke dyp kunnskap innen BIM for å bruke SiteVision. For rådgivere, som vanligvis bruker mest tid på prosjektering, vil det være verdifullt å ta en tur ut i felt for å se med SiteVision hvordan resultatet av det de har prosjektert vil bli. Vi ser også at byggherrer bruker SiteVision til å vise grunneiere hvordan nye prosjekter vil påvirke aktuelle områder, sier han.

For Terstena har BIM-modeller de siste årene gjort det enklere å skape engasjement om visjon for leveransen i tidlig fase. Nå tar SiteVision dette et skritt videre:

– AR-teknologi kan nå øke forståelsen og oppfatningen om dybde og form, og det mange år før det fysisk blir bygget. Derfor er jeg overbevist om at visualisering med AR er framtiden for infrastrukturprosjekter, avslutter Terstena.