Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Sigrids ambisjon som trainee var å spare alle togpendlere fem minutter hver reise

Del
Produsert av TUM Studio

En solrik sommermorgen møter vi Sigrid Sandvik Børve på Oslo S, midt i Oslo-gryta med godt overblikk over de mange sporene.

 
 

– Det er godt å ha kort vei til det vi kaller «ute i pukken» og nærhet til kjernevirksomheten vår, sier hun med et smil mens hun viser oss rundt på Norges største jernbanestasjon. Her skjer det enorme endringer, synlige og usynlige for de hundrevis av pendlerne som piler rundt på vei til jobb.

– Nå jobber jeg som endringsrådgiver i det som heter ERTMS Endring. Der jobber jeg ut mot resten av organisasjonen for å få de til å forstå, og legge til rette for, hvordan de skal endre seg for å ta imot og utnytte alle mulighetene som ERTMS gir, sier Sigrid.

ERTMS er en europeisk standard for digitalt signalsystem og togsstyring. Med en prislapp på 23 milliarder kroner er dette Norges desidert største IT-prosjekt.

­– Programvarene, som vi utvikler sammen med tre leverandører, gir nye systemer for trafikkavvikling, signal og ombord på togene. Første linje, Nordlandsbanen, settes i drift i 2022, mens siste linje er estimert til 2032, forteller den nybakte endringsrådgiveren.

De siste to årene har Sigrid vært trainee i teknologiendringsledelse i Bane NOR. Da traineeløpet var ferdig nå i sommer gikk hun, som alle traineer i Bane NOR, over i en ny fast rolle.
Før Sigrid startet som trainee i Bane NOR tok hun en mastergrad i Industriell økonomi ved NTNU, der hun skrev masteroppgave om nettopp endringsledelse.

– Det jeg jobber med nå er endringsledelse i praksis, og hvordan vi kan få resten av Bane NOR klar for ERTMS. Jeg jobber blant annet med kommunikasjonsplaner og modeller for å tydeliggjøre hva slags endringer som kommer. Bane NOR er en stor bedrift, og det som er spesielt med ERTMS i jernbanesammenheng er at det skal rulles ut på alle linjer i hele landet. Det vil treffe hele organisasjonen på en annen måte enn tidligere signalsystemer, poengterer hun. 

Personlig tilpasset traineeordning

 
 

Traineeordningen til Bane NOR er en av landets eldste, men traineeprogrammet teknologiendringsprosjekter var nytt da Sigrid startet i 2017.

– Programmet for teknologiendringsprosjekter i ERTMS ble derfor litt annerledes enn de andre traineeprogrammene. Siden programmet var nytt ble løpet litt til underveis og i stor grad tilpasset våre behov. Jeg har for eksempel hatt tre moduler i min traineeperiode, mens kollegaen min som startet samtidig som meg har hatt to, så det har vært veldig fleksibelt, forteller Sigrid.

Som trainee i Bane NOR har du mentor og veileder som hele tiden er der for å hjelpe deg på veien. 

– Traineeprogrammet tilpasset seg mine behov

– Det absolutt beste med traineeprogrammet har vært muligheten til å utfordre meg selv og å tilpasse programmet til meg og mine behov. Jeg tror mange frykter at det er et satt løp i traineeprogrammer. Som nyutdannet så vet man ikke nødvendigvis hva man vil jobbe med, for det har man jo ikke prøvd ennå!

– Blant de andre traineene et det en gjengs oppfatning at Bane NOR er veldig på tilbudssiden og tilpasser løpet til hver enkelt. Prøver man noe og ikke synes at det passer, så er man på ingen måte bundet til det, slår hun fast.

Gjennom modulene i traineeprogrammene får traineene prøve seg i ulike roller og avdelinger, og målet er å gi dem bred men relevant innsikt for deres fremtidige roller.

– Jeg startet å jobbe med prosessutvikling for IT-prosessene i ERTMS. Det gikk ut på hvordan man skal dokumentere utviklingen av de nye IT-programmene, så det er mulig å følge opp i ettertid hvis feil dukker opp. I andre modul jobbet jeg som assisterende prosjektleder for det som heter Civil Works, som i dette tilfellet var anskaffelse av entreprenør til å bygge strømforsyning, kabelkanaler og den type ting på Gjøvikbanen, forteller Sigrid.

Smart vedlikehold og industri 4.0

 
 

Jernbane er et flere hundre år gammelt fremkomstmiddel, men mye har skjedd på teknologifronten siden damplokomotivets inntog. Et godt eksempel på det er såkalt smart vedlikehold og industri 4.0, som Sigrid jobbet med i siste modul.

– Industri 4.0 handler om Tingenes Internett og vil si at vi overvåker komponenters strømforsyning, med sensorer ute i spor. Når en sporveksel legger om så har den en typisk strømkurve som kan sammenliknes over tid for å se når den bruker mer strøm enn normalt og trenger vedlikehold. Dermed kan vi være proaktive heller enn reaktive, forklarer hun engasjert.

Sigrid jobbet også på et prosjekt der de eksperimenterer med smart vedlikehold.

– Jeg var med i det vi kaller en sprint, der vi i løpet av en tremånedersperiode overvåket rundt 1500 veksler intensivt. I praksis er det en kontorbasert jobb der du sitter bak en dataskjerm og driver med Big Data-analyse og overvåkning for å se trender og lære når vekslene sliter, forklarer hun.

På sikt skal dette datastyres helt med maskinlæring. – Det synes jeg er utrolig spennende fordi man har hatt sporveksler helt siden 1854, og nå kan man endre vedlikeholdet av dem så disruptivt! Når man nå i mye større grad enn før kan hente ut data og informasjonen gir det mye større kontroll over infrastrukturen. 

– Et stort bidrag å spare alle pendlere fem minutter

 
 

Sigrid forteller at det føles veldig meningsfullt å jobbe med jernbane, nettopp fordi det gagner så mange flere enn henne selv.

– Det er veldig spennende å være med å prøve å digitalisere en teknologi og bedrift som er såpass gammel, men samtidig trenger å komme inn i fremtiden. Selv om ERTMS er et såpass langsiktig program at vi er ikke er i drift og får direkte utslag for kundene før i 2022, så føles det ikke desto mindre viktig. Jeg tenker at om vårt bidrag kan spare alle togpendlere for bare fem minutter, så er det en ganske stor samfunnsøkonomisk gevinst, poengterer hun.

Sigrid var også bevisst på at jernbane er viktig i det grønne skiftet.

– Jeg føler også på samvittigheten at det er bedre for meg å jobbe her fremfor et sted som er mindre «grønt». Det er veldig i vinden, men det har også vært en del av min motivasjon at jeg ønsker å bidra til noe som er positivt for samfunnet på sikt.

Sist men ikke minst var stabilitet og trygghet en viktig del av vurderingen hennes.

– Jeg valgte en jobb som gjør at jeg kan jobbe mye hvis jeg ønsker. Men et av godene er at det er en stabil arbeidsplass, og det er ingen som rynker på nesa hvis man går hjem klokken 16:00. Det gir en god balanse i hverdagen, og var absolutt en del av vurderingen. For meg så er det viktig å ikke bare jobbe, slår Sigrid fast.

Det har aldri vært større investeringer i jernbanen noensinne, og det er snakk om lange tidshorisonter.

– Vi var jo også fast ansatt fra dag én, så jeg har ikke vært bekymret for at det ikke er muligheter for meg internt i Bane NOR, og det er en stor trygghet, konkluderer hun.

Søknadsfrist for traineeprogrammet til Bane NOR er 11. oktober, med oppstart i midten av august neste år.

Les flere artikler fra BaneNor