Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Wali fikk avslag på avslag i jobbsøkingen. Dette kurset landet drømmejobben hans.

Det er en kjent situasjon for mange. Etter noen år i samme stilling velger mange å fokusere på å gjøre en god jobb, og lærer en hel del nye kunnskaper mens de står i stillingen. Underveis er det én ting mange glemmer å gjøre: å formalisere kunnskapen gjennom kurs og sertifisering. Dette gjelder spesielt personer som har prosjektansvar, ofte etter å ha jobbet seg frem til en høyere stilling på arbeidsplassen.

Yrkeserfaring ikke nok lenger

Wali Khan ble møtt av flere arbeidstakere som etterlyste en sertifisering på hans kunnskaper om prosjektledelse. Det fikk han inn på et PRINCE2-kurs, og få uker etter hadde han sertifisering hånden og ny jobb.
Wali Khan ble møtt av flere arbeidstakere som etterlyste en sertifisering på hans kunnskaper om prosjektledelse. Det fikk han inn på et PRINCE2-kurs, og få uker etter hadde han sertifisering hånden og ny jobb.

Prosjektledelse er grovt sett inndelt i tre deler for nær sagt alle prosjekter: Planlegging, gjennomføring og avslutning. Så enkelt kan det beskrives, men selve utøvelsen av prosjektet bringer inn flere faktorer som krever mer av prosjektlederen som skal trekke alle deltakere mot et felles mål.

Gjennom prosjektbaserte oppdrag har flere og flere prosjektledere mottatt sin kompetanse noe ad hoc, etterhvert som arbeidsoppgavene har krevet det. Arbeidstakere ønsker bevis på kompetansen, noe Wali Khan oppdaget under jakten på ny jobb.
Gang på gang møtte han den samme utfordringen hos arbeidsgiverne: De ønsket at kompetansen han hadde opparbeidet seg i karrieren ble støttet oppunder med en sertifisering.

– Du havner raskt langt ned i søkerbunken når du ikke har et sertifikat som beviser kompetansen din, annet enn å vise til relevant utdanning og yrkeserfaring, sier han.

Wali stilte med en god grad fra BI, og hadde mange års arbeidserfaring å vise til fra noen av landets største bedrifter. På et fem ukers kurs fikk han satt en sertifisering bak erfaringene innenfor prosjektledelse, og lærte samtidig å bli en bedre prosjektleder.

– Jeg lærte mye om prosjektledelse generelt og om metodebruk. Kurset var også et nyttig dypdykk i de ulike prosjektfasene, og kompetansen jeg fikk kunne jeg ta i bruk med det samme, forklarer Khan. Etter et kurs PRINCE2-metoden for sertifisering av prosjektledelse, fikk han drømmejobben som regionsleder og opplever at sertifiseringen gir mer enn bare en fot inn døren på jobbintervju.

– Jeg har daglig bruk for kompetansen jeg fikk på kurset, sier han.

Khans erfaring med å skaffe seg sertifisering tett opptil ferdig utdannelse, stemmer godt overens med hva ledende utdannelsesorganisasjoner nå tilbyr sine studenter.

Prosjektledelse som valgfag

Så viktig har sertifiseringer innen prosjektledelse blitt, at det nå ofte tilbys allerede på universitetene og skoler. En av skolene som tilbyr slike kurs, er Norges Handelshøyskole, der skolen underviser i prosjektledermetoden PRINCE2. Denne prosjektledermetoden er etterspurt i flere type stillinger, spesielt innenfor det offentlige, og er nyttig for prosjektledelse i alle sektorer.

Professor Jon Iden tilbyr sine studenter et PRINCE2-kurs, holdt av Metier.
Professor Jon Iden tilbyr sine studenter et PRINCE2-kurs, holdt av Metier.

Professor Jon Iden er leder for NHHs prosjektlederfag, og tilbyr kurs i PRINCE2-metoden til sine elever allerede på bachelornivå. Det kan bidra til en økt forståelse for hva som venter dem i arbeidslivet etter endt udannelse.

– Først og fremst må du ha en grunnleggende forståelse for oppgaven du har foran deg. Prinsippene for prosjektledelse deles gjerne inn i tre faser; planlegging, gjennomføring og avslutning. Sosiale interaksjoner er også en viktig del, da du som prosjektleder skal få mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse til å jobbe sammen som et team mot et felles mål. Dette er noe vi jobber mye med i undervisningen, sier professor Iden.

Kurs i prosjektledelse tas raskt

Rett ved siden av en fredelig andedam på Smestad i Oslo finner vi firmaet Metier. De har vokst seg til å bli av Norges ledende firmaer innen prosjektledelse, og Nordens største kurs- og sertifiseringsleverandør innen prosjektledelse. Hos Metier kurses årlig 18 100  personer som vil etterutdanne seg innen prosjektledelse og formalisere den kompetansen de har opparbeidet seg i karrieren. Der holdes det kurs i PRINCE2, både som klasseromskurs og som nettstudier og Metier har et par ess i ermet:

– Vi har spesialisert oss på to ting. Vi har alt kursmateriale på norsk og i tillegg bruker vi kursholdere og kursutviklere som til daglig jobber i prosjekter. Det gjør at vi kan tilby nettkurs og klasseromskurs som kombinerer teori og praksis på en måte som gjør kursene praktisk relevante og spennende, sier Jon Arve Wålberg hos Metier.

Med kursene tilgjengelig på nettet, kan kompetansesøkende personer fra hele landet melde seg på kurs og sertifisere prosjektkunnskapene sine.

– Kursene kan tas på nett eller i klasserom ved siden av jobb, i løpet av noen uker, sier Wålberg.

Dette er PRINCE2

Hva gjemmer seg så bak navnet PRINCE2®? Det er en sertifisering og et fleksibelt rammeverk for hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt. Metoden kan brukes i alle typer prosjekter og bransjer, noe som gjør at en sertifisering kan brukes på tvers av de fleste arbeidsplasser der det er behov for prosjektledelse.

For eksempel har Difi basert Prosjektveiviseren.no, den anbefalte prosjektmetodikken for offentlige digitaliseringsprosjekter, på PRINCE2-rammeverket. Den utgjør grunnlaget hvor hvordan Difi mener vellykkede prosjekter innen offentlig digitalisering skal gjennomføres, og er grunnlaget for hvordan mange prosjekter innen stat og kommune gjennomføres. Et kjapt søk på jobbannonser med ordet PRINCE2, viser at sertifiseringen kommer godt med for arbeidssøkere.

Ordene "Gjerne sertifisert på PRINCE2 sitt rammeverk." kommer oftere og oftere i jobbannonser, og sertifiseringen er bare et nettkurs eller to unna.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022