×
Annonse fra TUM Studio for

Dette er Norges største eiendomsforvalter - nå søker de nye folk

Moderne løft: Forsvarsbygg skal på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet få på plass bygg og anlegg for redningshelikoptertjenestens nye helikoptre på seks steder over hele landet
Moderne løft: Forsvarsbygg skal på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet få på plass bygg og anlegg for redningshelikoptertjenestens nye helikoptre på seks steder over hele landet
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

De siste årene har det vært en omstilling blant norske ingeniører, og kanskje spesielt i byggebransjen. Det er ikke lenger slik at det kun er ingeniører og fagpersoner som leder prosjektene. Når store organisasjoner som Forsvarsbygg leter etter nye talenter til lederstillinger, liker de å se utenfor boksen. De ser både etter den tradisjonelle ingeniøren, og mer utradisjonelle trekk.

  NY KAMPFLYBASE PÅ ØRLAND: Her ser du skvadronbygget i front, med vedlikeholdsbygget i bakgrunn.

NY KAMPFLYBASE PÅ ØRLAND: Her ser du skvadronbygget i front, med vedlikeholdsbygget i bakgrunn.

Det viktigste for organisasjonen er til syvende og sist å bygge opp forsvarsevne; ved å bygge, vedlikeholde og avhende eiendom. Det største prosjektet de jobber med for tiden, er ny kampflybase på Ørlandet. Elin Altø er prosjektleder, og som sosiolog og sivilingeniør har hun bena godt plantet i ulike leire, og ser stor nytte av å ha litt utradisjonell bakgrunn.

– Det er jo litt slik at når jeg snakker med andre samfunnsvitere, så dukker ingeniør-Elin opp i samtalen og omvendt når jeg er rundt andre ingeniører, sier Altø.

Den tause eiendomsgiganten

Forsvarsbygg bygger, forvalter og avhender enorme mengder eiendom over hele landet:

  • Over fire millioner kvadratmeter eiendom forvaltes av forsvarsbygg.
  • De fire millioner med kvadratmeter er spredt på mer enn 12 000 bygg over hele landet.
  • Omsetningen var i 2016 på 9,5 milliarder kroner.
  • 1297 årsverk i 2016, og er tilstede i de fleste kommuner i landet.

Se stillingene som fag- og avdelingsdirektør

En slik variert bakgrunn har kommet godt med i hennes rolle i det enorme prosjektet på Ørlandet, der Norges nye kampfly snart får sitt nye hjem.

– Det er mange parallelle prosjekter, med fire til fem byggeplasser som har budsjetter på over hundre millioner kroner, og flere mindre byggeplasser. Det er en enorm logistikk, så vi fant ut at vi skulle bli bedre på samhandling med entreprenørene som er involvert, for å spare ressursbruken under prosjektet.

Kort fortalt gir den forbedrede samhandlingen både Forsvarsbygg som byggherre, entreprenøren, og Forsvaret, en mulighet til å avklare spørsmål lenge før spaden settes i jorden. Et viktig steg som ofte ikke ilegges nok vekt, men som er helt nødvendig for Forsvarsbyggs oppgave med å skape mest mulig forsvarsevne for hver krone.

– Et konkret eksempel som vi jobbet med, er oppbyggingen av et gjerde for sikring av basen. I det prosjektet valgte vi å ta de tidkrevende gjennomgangene, som ofte ikke blir viet nok tid i begynnelsen i prosjekter, i forkant. Sammen med entreprenøren satte vi oss ned, gikk gjennom hele dokumentet i detalj på hver eneste post, og dermed fikk begge sider en svært god forståelse for hva den andre parten mener om entreprise, forklarer Altø.

Ved å ta seg god tid i forkant, og grundigere avklare problemene først, spares veldig mye tid når problemstillingene dukker opp under prosjektet.

– Det er ofte to måter å tolke slike spørsmål på, og det er som regel dyrere å rette opp misforståelser senere i prosessen, når bygget er i gang.

Enorm eiendomsaktør

SAMARBEID FOR MILJØ: Militære ryddemannskaper går manngard som en del av Forsvarsbygg oppdrag med å tilbakeføre Hjerkinn skytefelt til naturen .
SAMARBEID FOR MILJØ: Militære ryddemannskaper går manngard som en del av Forsvarsbygg oppdrag med å tilbakeføre Hjerkinn skytefelt til naturen .

Forsvarsbygg er en stor aktør i det norske eiendomsmarkedet, med hundrevis av eiendommer og tusenvis av bygg over hele landet. Forsvarsbygg hadde i 2016 en årlig omsetning på 9,5 milliarder kroner, der hvert øre skal brukes til å gjøre Forsvaret enda bedre rustet til sine oppgaver.

Forsvaret, som med et par små unntak er Forsvarsbyggs eneste kunde, har spesielle krav ulikt nær sagt alle andre i landet. De er en unik kunde med unike eiendommer å vedlikeholde, men også stor variasjon i eiendommer som skal bygges.

– Det er litt spesielt å jobbe med Forsvaret. Det har naturligvis unike krav med tanke på sikkerhet og litt spesielle anvendelsesområder, men en annen utfordring kan være at deres ekspertise ligger på helt andre felt enn eiendom. På Ørlandet har det lenge vært ønsket nye, gode bygg å drive virksomhetene. Nå blir de en realitet, og det er opp til oss å sørge for å være de gode veilederne som gir Forsvaret mest og best mulige ressurser for midlene som er bevilget, sier Altø.

Leser man om Forsvarets eiendomshandler i media, virker det tilsynelatende som organisasjonen bare selger eiendom for Forsvaret. Slik er det ikke i Forsvarsbygg, der nærmere 80 prosent av omsetningen i organisasjonen består av kjøp av varer og tjenester i markedet.

Samtidig er Forsvarsbygg en utrolig variert organisasjon som trenger bygg og eiendommer av alle mulige varianter. En dag er det bygging av boliger til militært personell som står på agendaen, en annen dag kan det være prosjektering av store militære anlegg.

Europas største naturrestaurering

FJERNER SPOR: Alle spor etter skytefeltet skal bort i det som er noe av Norges flotteste fjellområder.
FJERNER SPOR: Alle spor etter skytefeltet skal bort i det som er noe av Norges flotteste fjellområder.

Forsvarsbygg forvalter en viktig oppgave for de militære grenene i Forsvaret; å sørge for at areal som ikke anvendes lenger eller kanskje ikke har strategisk verdi selges. Inntektene fra salg kanaliseres tilbake til forsvarssektoren. Samtidig tar de ledelsen i samfunnsnyttige oppgaver som rydding av områder som Forsvaret tidligere har benyttet.

– Akkurat nå gjennomfører vi Norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt og skriver miljøhistorie i det tidligere Hjerkinn skytefelt på Dovrefjell. Vi sikrer at det 165 kvadratkilometer store skytefeltet blir et verneområde, noe som skaper Nord- Europas største sammenhengende økosystemer i et område med helt unike naturverdier, forteller totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen.

Alle installasjoner, målområder og veger i skytefeltet fjernes og området revegeteres. Tusenvis av stiklinger er plantet for å hjelpe naturen i å ta tilbake området. Hele feltet ryddes for søppel, ammunisjonsrester og blindgjengere. Forsvarsbygg gikk dessuten i front for en historisk bruk av fjernstyrte anleggsmaskiner og spesialtrente skytefelthunder da de store forsvarsanleggene ble fjernet.

– Vi samarbeider også tett med Forsvaret og noen av Norges fremste fagmiljø, og har egne sterke kompetansemiljø innen flere fagområder som brukes aktivt, sier Henriksen.

Å tilbakeføre Hjerkinn skytefelt, et område som i flere tiår har blitt brukt til alt fra troppøvelse til flybombing, til sin naturlige tilstand er ikke bare et stort prosjekt. Det er det største i sitt slag, noensinne i Europa. Det krever ledelse fra mennesker som har lang erfaring og relevant bakgrunn.

Søker fag- og avdelingsdirektører

VARIERT: Forsvaresbygg er en utrolig variert organisasjon. En bygger de boliger, en annen dag prosjekterer de store militære anlegg.
VARIERT: Forsvaresbygg er en utrolig variert organisasjon. En bygger de boliger, en annen dag prosjekterer de store militære anlegg.

Forsvarsbygg søker nå etter tre nye ledere på direktørnivå, og ser etter personer med variert bakgrunn til å fylle to eksisterende og en ny stilling i organisasjonen.

– Det vi ser etter i de lederstillingene vi nå skal rekruttere til er ledere som kan være gode rollemodeller og som ved sin kundeorienterte, motiverende og teamorienterte lederstil bidrar til gode resultatet både for Forsvarsbygg, forsvarssektoren og samfunnet forøvrig.

Stillingene fyller posisjonen som direktør for prosjekt og avhending, direktør for ressurssenteret, samt en nyskapt stilling som tar seg av strategiske anskaffelser.

Forsvarsbygg er en stor organisasjon, med over 1200 mennesker som jobber med å bygge, vedlikeholde og selge titusenvis av bygg fordelt på millioner av kvadratmeter med eiendomsmasse. Sammen med organisasjoner som Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsmateriell og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, er de underlagt Forsvarsdepartementet med det samfunnsoppdraget som følger.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)