Fundamentale sensorbeskrivelser

Måling av trykk, temperatur, nivå og mengde er de vanligste målingene i industrielle prosesser. Målingene blir utført av instrumenter som direkte eller indirekte registrerer størrelsesorden til en variabel eller dens eksistens.

annonse:
annonse:

App til å velge kombiventil

Velger kombiventil og aktuator basert på innlagt data

Unik produksjonsteknikk

Med spesiallaget produksjonscelle lager Lattix aluminium gitter-master som eksporteres til hele verden, også til lavkostlandet Kina.

Kompakt hussystem

Phoenix contact med elektronikkhus som er enkelt i bruk

annonse:

Redusert volum og fotavtrykk

Siemens lanserer ny servoomformer

Vokser i Tyskland

Data Respons har inngått kontrakter i Tyskland for 10 millioner kroner.

Skiller informasjonsmodell og protokollstack

– Vi må definere informasjonsmodeller for at systemer skal kunne ha kompleks interaksjon med hverandre, mener Espen Krogh i Prediktor.

Hyllevare må til

Forretningsutvikler Mikkel Helweg i Data Respons mener hyllevare er nødvendig for subsea elektronikk-moduler.

annonse:
annonse:
annonse:

Alternativ til asynkrone motorer

Reduserer energibruk og forlenger levetid

Et levende leksikon

Gunnar Heggernes har jobbet med automatisering i en mannsalder. Få vet mer om automatiseringens utvikling i norsk olje- og gassektor.

Papirutgaven
Automatisering

Les papirutgaven av Automatisering på nettet. Du kan også søke gratis etter artikler som har vært på trykk i bladet.

Kompakt og fleksibel IP67 I/O-serie

Siemens har en ny serie med med oppgraderinger på flere områder

Hodemonterte transmittere

Verdens første for analyse

annonse:

Mangel på sengeplass driver frem trådløse systemer

– Når det skal kables må ganske mange mann være ute på plattformene i flere dager. Da blir ofte sengekapasiteten en utfordring. TU.no

Bli med NFA på veien videre

I snart 60 år har NFA vært en medlems-eid forening for automatiseringsfaget i Norge. Slik skal det fortsatt være.

Kompakte TDL gassmålere

GPro utvider egenskapene til målerne sine

Norsk hjernekraft

Amitec står bak implementeringen av Fingrids nye analyse- og overvåkningsverktøy

Det tekniske fagmiljøet i Grenland: Satser samordnet i fremtidige offshore-prosjekter

Det var et omfattende og spennende program som møtte femti deltakere fra fagmiljøet for elektro- og automatisering, da de møtte til Ifeas årlige regionseminar i Grenland den 4. september.

Vann og støvtett lasermåler

Banner Engineering presenterer en lasermåler i melllomklassen

Sparer installasjonstid

Melbye lanserer preterminerte ODF-er

Automatiserer skreddersøm

Oshaug Metall lager skreddersøm i små serier. Produksjonen er i liten grad automatisert, men det skal det endres på.