Operatøreffektivitet – en kritisk suksessfaktor

Næringsmiddelindustrien møter en tøffere hverdag som krever full fokus på kostnadseffektivitet på alle nivå i organisasjonen. Økt global konkurranse, krav fra forbrukergrupper, energikrav fra myndighetene er virkeligheten norsk næringsmiddelindustri må forholde seg til.

annonse:
annonse:

Flytter medisinsk teknologi til oljenæringen

Krohne tar teknologien bak MR-skannere og utvikler helt ny metode for flerfasemåling. Shell har allerede kjøpt, og Statoil snuser på de nye målerne.

annonse:

Leppa fra Lambertseter

For de fleste betyr motbakker lavere fart og hardere jobb. For noen få betyr motgang mer gass og nye muligheter. «Systemteologen» Dag Sjong nekter å sette seg ned og nyte sitt otium.

Startet temporært – velegnet for permanent installasjon

Origo Solutions i Kristiansand har utviklet et nytt system for gassdeteksjon. Det startet først som en intern konseptutvikling knyttet til trådløse systemer og hvordan selskapet skulle forholde seg til slike.

annonse:
annonse:
annonse:

Instrumenterer kraftverk for å finne virkningsgraden

Statkraft, NTNU og et innovativt konsulentselskap går sammen om å finne ut av hvor vanskelig det er å kontinuerlig beregne den nøyaktige virkningsgraden i et vannkraftverk

Papirutgaven
Automatisering

Les papirutgaven av Automatisering på nettet. Du kan også søke gratis etter artikler som har vært på trykk i bladet.

Comeback for økt industriproduksjon i Espen Askeladdens rike

Fra 1945 og frem til rundt 1980 var etablering av ny og mer industriproduksjon i Norge viktig for regjering, storting, landets kommuner, investorene og mest av alt landets befolkning. Så fikk vi olja og stadig flere økonomer.

annonse:

Fremtidens industri krever endringer

Automatiserte løsninger, ny teknologi og kvalifisert og kompetent arbeidskraft er våre viktigste fortrinn i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked. For å lykkes i krevende tider må man evne å lære av hverandre på tvers av tradisjonelle industrigreiner.

Hvordan beregne usikkerheten i en industriell måling

I foregående artikkel i denne serien ble systematiske usikkerheter og tilfeldige usikkerheter presentert. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvordan usikkerheten til en industriell måling kan beregnes og presenteres.

Tekniske anlegg ble et mareritt

Kuben videregående skole i Oslo er den største skolen Undervisningsbygg i Oslo noensinne har ført opp. Skolen ble tatt i bruk høsten 2013. For både lærere, elever og de involverte partene har byggautomatiseringen vist seg som et rent mareritt.