HØRING: Nå er første forslag klart for høring. De som vil kan nå melde sine synspunkter på nytt nasjonalmuseum på Vestbanen. (Bilde: OMA, Space Group / MIR Visuals)

Vestbaneplaner på høring

  • Bygg

Statsbyggs forslag til planprogram for et helhetlig museumsanlegg for Nasjonalmuseet på Vestbanetomten er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Museum og kontorer

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av området med nytt museum og et eventuelt statlig kontor- og administrasjonsbygg.

Området utformes gjennom den pågående plan- og designkonkurransen.

Konsekvensutredning

Planprogrammet er første fase i arbeidet med en konsekvensutredning, og programmet foreslår hvilke temaer som skal utredes i forbindelse med reguleringsarbeidet, og hvordan dette skal gjøres.

Hele planprogrammet kan du laste ned her.

Les mer om prosjektet hos Statsbygg.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.