Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Sverre A. Larssen. (Bilde: Alexander Hagstadius)

- Typehus må lokaltilpasses

  • Bygg


– Standardisering og stordriftsfordeler har vært i skuddet, men man er nødt til å ta hensyn til klimaendringene. Det medfører nok at en del typehus trenger nye tekniske løsninger og mer robuste materialer. Man må nok basere seg på å gå gjennom de standardtypene vi har i dag, og finne nye løsninger, sier Larssen.

Han mener typehusfirmaene må bli flinkere til å tilpasse hus til lokale klimaforhold, og heller informere om at enkelte typer ikke kan bygges i hele landet. Kundene må også få mer informasjon, så de kan stille de riktige spørsmålene. Larssen tror ikke løsningen ligger i lovendringer og nye forskrifter:

– Lokalkunnskap må brukes i mer utstrakt grad enn i dag. I tillegg er bedre kommunikasjon, større åpenhet og mer oppmerksomhet rundt temaet viktig, sier han.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.