Snart renere drivstoff









- Og dette ansvar er vi oss bevisst. Derfor ønsker vi å være pådriver i arbeidet med å fremskaffe tistrekkelige mengder rene drivstoffer, fortsatte han.

Skal forbedringspotensialet for eksempel i kjøretøyers drivlinje kunne utnyttes fullt ut, må forskerne skaffe frem drivstoffer slik at vi i 30 år til kan fortsette å bruke de forfinede teknikkene, hevdet Schrempf.

Suppleringer kommer









Metan og hydrogen













Små men sterke





Smarte girkasser