(Bilde: Joachim Seehusen)

– Skuffende om energieffektivisering

  • Bygg

– Vi er meget skuffet over at de mange fagre ord fra regjeringens side ikke har blitt til konkret handling i budsjettet, sier Ketil Lyng, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

Ingen spor

– For en måned siden fremla Arnstad-utvalget konkrete mål for å spare 10 TW i året innen 2020 – en rapport kommunalministeren mottok med stor entusiasme. Denne rapporten bekrefter Lavenergiutvalgets rapport som ble lagt fram allerede i 2009. Beklageligvis finner vi ikke spor av satsing på dette området i statsbudsjettet, sier Lyng.

Byggenæringens Landsforening var representert i Arnstad-utvalget. Arnstad-utvalget peker på seks hovedgrep for energieffektivisering. Ett av de viktigste er tilskuddsordninger for eksisterende bygningsmasse, både bolig og næringsbygg.

– Når regjeringen ikke viser vilje til å følge opp dette og andre tiltak, betyr det i praksis at vi står i fare for å ikke nå de målsettingene som Regjeringen selv har satt for energieffektivisering i bygg, sier Lyng.

Sakker akterut

BNL er bekymret for at Norge nå sakker akterut når det gjelder energi og miljø i forhold til resten av Europa. Byggenæringen, i samarbeid med norske forskningsmiljø, legger ned betydelig innsats i å bygge opp kompetanse i energieffektivisering og miljørelaterte forhold i nye og eksisterende bygg.

– Staten, som landets desidert største byggherre og premissgiver, burde her ta et aktivt grep for å stimulere og bidra til energieffektivisering, for egne bygg, men også ved å motivere private næringsbygg- og boligeiere til å satse på energieffektiviseringstiltak. Men dette får ingen synlig effekt så lenge det ikke foreslås målrettete tilskuddsordninger, sier Lyng.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.