VIKTIG UTVIDELSE: Fra Kolomoen og sørover langs E6 korker trafikken seg hver søndag ettermiddag hele året. Nå går naturlig nok trafikken sakte hver dag på grunn av anleggsarbeidet. (Bilde: Truls Tunmo)

Rekordsatsing på vei

  • Bygg

Regjeringen legger opp til en rekordsatsing på vei i statsbudsjettet som legges fram i formiddag.

10 prosent økning

17 milliarder kroner settes av på veibudsjettet som øker ned 10 prosent.

Dermed kan Statens vegvesen i 2009 igangsette tolv større veiprosjekter, som alle krever investeringer på over 100 millioner kroner hver. Totalt bevilges det 6,4 milliarder til nye riksveiprosjekter, skriver VG .

Oppfyller NTP

Ifølge avisa vil samferdselsbudsjettet gjøre at samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) klarer å oppfylle planene som er lagt for Nasjonal transportplan i perioden 2006 til 2009.

En halv milliard skal brukes til rassikring, noe som er en økning på 100 millioner i forhold til 2008-budsjettet.

En drøy milliard skal brukes til trafikksikkerhetstiltak.

450 millioner skal brukes på såkalt målrettede tiltak mot de mest alvorlige ulykkene.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.