Opera inntar appenes verden

Åpenhetsforkjemperne i Opera Software vil "infiltrere" det proprietære app-universet til Apple og Google.

Hvem vinner mobilkrigen?
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.