Ny forskning viser at oljeutslipp skader mer enn tidligere trodd. (Bilde: Hommedal, Marit)

Oljeutslipp skader mer enn trodd

OPPDATERT VERSJON: Forskningsprosjektet, kalt ToxProf, har tatt for seg konsekvensene av oljeutslipp langs europeiske kyster. Det nye forskningsprosjektet viser også at oljen kan bli farligere når den brytes ned i naturen.

Selv om oljen forsvinner forholdsvis raskt fra havoverflaten og strender etter oljeutslipp, kan de giftige stoffene i oljen fortsatt gi skadevirkninger i lang tid etterpå, melder forskning.no.

Prosjektet fokuserte på de vannløselige stoffene som finnes i oljen, som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og alkylfenoler, som til nå er identifisert som de største bidragsyterne til de toksiske effektene av olje og produsert vann.

Les også:

Tydelige tegn

Forskerne så tydelige tegn på at giftstoffene i oljen kan gi skader på DNA og skape såkalt oksidativt stress hos torsk, blåskjell og tangkutling.

– Oljeutslipp må ikke bagatelliseres selv om skadevirkningene ikke lenger er synlige med det blotte øye, sier Ketil Hylland, professor i toksikologi ved Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Professor Tor Fredrik Holth ved UiO sier resultatene av prosjektet forteller at olje fortsetter å gi biologiske effekter i miljøet, selv etter nedbrytingsprosesser.

– En utbredt holdning ved akutte utslipp har nok vært ute av syne, ute av sinn, og derav bruken av blant annet dispergeringsmidler. Et eksempel er jo Deepwater Horizon-ulykken, hvor olje løst i vann regnes som ufarliggjort og "borte". Ettersom man i Norge ikke har hatt noen tradisjon for langtids biologisk miljøovervåkning etter akutte utslipp, vil heller ikke de mer subtile konsekvensene av nedbrutt og dispergert eller oppløst olje i miljøet oppdages, sier Holth.

Ikke mindre giftig

Han mener dette viser at oljen kan ha skadevirkning i miljøet over lengre tid enn vi tidligere har antatt, blant annet fordi olje som løses i vann og forvitres ikke nødvendigvis blir mindre giftig.

– Ettersom konsekvensene kan være større enn tidligere antatt, bør også risikoen for oljeutslipp, skadevirkninger og verdien av langtids biologisk overvåkning, i større grad vektlegges, sier Holth.

Les også: Snur rumpa til oljesøl

Gjennomført i Drøbak

Det er forsket på effekten av blant annet oljetypene Ekofisk, Arabian Light og vanlig skipsdiesel, som finnes i mange av drivstofftankene til skip.

Forsøkene ble gjennomført ved UiOs biologiske stasjon i Drøbak. Sjøvann ble pumpet gjennom grus med delvis nedbrutt olje og så til akvarier med torsk eller blåskjell og tangkutling.

Deepwater Horizon ble trolig ingen miljøkatastrofe

– Realistisk

– Prosjektet er realistisk og etterligner det som skjer i naturen etter oljeutslipp hvor oljen ender i sand og grus, og gradvis lekker ut i vannmassene, sier Hylland.

Professorene mener prosjektet har gitt dem mer kunnskap om skadelige effekter i europeiske marine arter, forårsaket av lave nivåer av miljørelevant oljeeksponering.

Les også: Gamle data om skade på fisk

Påvirker gytingen

– For eksempel kan eksponering for slike stoffer være med på å påvirke gytingen slik at den settes i gang på feil tidspunkt. Dermed vil konsekvensene kunne ramme flere generasjoner fisk, sier Hylland.

Farligere å fiske enn å finne olje

Les også:

Oljeaktivitet i Nordsjøen skader fisk

– Fisken i Lofoten utenfor fare

Stresser fisk med seismikk

Knalltest for ny oljevernteknologi

Tråler inn oljeutslippene

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.