Nye Gardermoen har økt i pris fra 6 til 12,5 milliarder kroner de siste to årene. (Bilde: OSL)

Nye Gardermoen doblet i pris på to år

  • Bygg

Tirsdag ettermiddag sa styret i Avinor endelig ja til den planlagte utbyggingen av ny pir på Oslo lufthavn Gardermoen. Prislapp: 12,5 milliarder kroner.

Utsatt

Da den samme planen ble laget i 2009, var byggekostnaden estimert til 6 milliarder kroner. Den gang ble planene utsatt på grunn av fallende inntekter for Avinor.

– Det er tatt med en ny forutsetning for prisstigning i anleggsperioden etter hvert som prosjektet ble utsatt. I tillegg ligger det inne noen investeringer i materiell fordi flyplassområdet blir større, sier OSL-direktør Nic. Nilsen, som for tiden også er fungerende konsernsjef i Avinor, til Finansavisen.

Skal låne

Størstedelen av økningen tilskrives imidlertid økte renteutgifter.

– Det tidligere anslaget for utbyggingen tok utgangspunkt i 2010-kroner, mens vi nå har gjort en tilpasning til løpende utgifter i hele perioden, sier Nilsen til Finansavisen.

Kostnadsøkningen må finansieres av Avinor selv. Det skal gjøres gjennom nye lån på rundt 10 milliarder kroner.

Storøkning

Terminalen skal utvides til å håndtere 28 millioner passasjerer i året fra dagens kapasitet på 19 millioner.

Det skal utvides med 117 000 kvadratmeter gjennom en ny pir med plass til flere fly, ny avgangs- og ankomsthall og nytt bagasjeanlegg. Byggingen skal være ferdig i 2017.

Les mer: Ja til ny terminal på Gardermoen

Rev med seg lysene på OSL

Vil frede Gardermoen

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.