KOM TIL SFT: Adm. dir. Ellen Hambro i Statens Forurensingstilsyn vil ha erfarne folk til å overvåke petroleumsbransjen. (Bilde: SFT)

Ny SFT-sjef

  • Karriere


Den juristutdannede Ellen Hambro er ansatt på åremål som SFT-sjef fra og med 1. januar i år.

Ellen Hambro (42) ruver fysisk sett ikke så mye som forgjengeren, Håvard Holm. Men SFT skal i hennes regjeringstid ruve i miljøpolitikken, lover hun.

Global utfordring

- Jeg gleder meg til å ta over ansvaret som øverste leder for SFT, sier hun til SFTs nettsider.

- Selv om SFT gjennom sin trettiårige historie har bidratt til å løse mange miljøproblemer, står verden overfor enorme utfordringer knyttet til særlig klimaendringer og miljøgifter. SFT har gode muligheter til å påvirke utviklingen gjennom våre virkemidler og de solide miljøkunnskapene vi besitter, sier Hambro.Landbruk og miljø

Selv om Ellen Hambro nå kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet, har hun mye erfaring med miljøspørsmål.Før hun ble ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet i 2004, kom hun fra Miljøverndepartementet. Her startet hun sin karriere etter endt juridisk embetseksamen i 1991 og ble til 2004.

Tydelig

- Jeg kjenner SFT som en meget kompetent etat, med høy faglig integritet og med flinke medarbeidere. En av mine viktige oppgaver blir å videreføre og utvikle direktoratet som en fast og tydelig iverksetter av miljøpolitikken, sier Hambro til SFTs nettsider.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.