Nokia i-velsigner 6303

Gjør noen små endringer, sett på en "i", og vips så har du en ny modell.

Årets mest effektive konferansedag
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.