Steinar Simonsen, organisasjonssjef i NITO (Bilde: NITO)

NITO: – Dette er bare en plan

  • arkivnyheter

NITO mener nasjonal transportplan er et riktig og positivt skritt på veien, men er redde for at Regjeringen gjør som tidligere og bryter løftene ved neste korsvei.

– Vi håper transportplanen følges opp i de årlige budsjettene gjennom forpliktende opptrappingsplaner og årlige bevilgninger over statsbudsjettet, sier Steinar Simonsen, organisasjonssjef i NITO.

Annen budsjettmodell

NITO oppfordrer Regjeringen til å få på plass en bedre budsjettmodell for infrastrukturbevilgninger, for å sikre enklere og raskere gjennomføringstid for prosjektene som skal prioriteres.

– Det må være mulig også i Norge å lage budsjettforutsetninger som går ut over hvert enkelt budsjettår. Planleggingsfasen vil bli langt enklere og garantere en raskere gjennomføringstid, sier Simonsen i en pressemelding.

Kompetanse avgjør

Han kaller transportplanen ambisiøs, og håper Regjeringen vet at ambisiøse planer krever kompetanse for å bli gjennomført:

- Planen kan i løpet av kort tid vise seg ikke å være gjennomførbar dersom myndighetene ikke sørger for å skaffe til veie ny teknologisk kompetanse, og beholde bestillerkompetansen i det offentlige, sier Simonsen.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.