Mobilen som gir deg fingern

T-mobile G2 gjør redaktøren rasende.

Årets mest effektive konferansedag
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.