KONTROLLERER ALLE: Mattilsynet har 700 vannverk de ikke har kontrollert - disse skal tas i løpet av 2008. I framtiden skal du kunne klikke deg inn på nettet og se om ditt lokale vannverk er godkjent eller ikke. (Bilde: Colorbox)

Kontrollerer alle vannverk

  • Klima

Mattilsynet holder på med en landsomfattende undersøkelse av totalt 2700 godkjenningspliktige vannverk.

Rundt 700 av disse er ennå ikke kontrollert, og Mattilsynet vil trappe opp innsatsen etter å ha avdekket alvorlige mangler ved mange av vannverkene, ifølge NTB.

Nødvendige pålegg om utbedringer skal gis slik at ting som ikke er som de skal blir utbedret så raskt som mulig.

- Det er eierne av vannverkene som er ansvarlige for at vannverkene er trygge. Vår oppgave er å føre tilsyn med at vannverkeierne etterlever regelverket, sier seksjonssjef Atle Wold i Mattilsynet i en pressemelding.

Et nytt elektronisk tilsynssystem er under utvikling, som skal inneholde alle relevante data om alle vannkraftverk i Norge, også de vannverkene som bare er meldepliktige.

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet vil jobbe med å lage en løsning som gir forbrukerne rask informasjon om vannverket de får vann fra er godkjent eller ikke.Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.