Hvorfor henger Nokia sånn etter?

En tidligere ansatt langer ut mot Nokia og en kultur hvor maskinvare betyr alt.

Hvem vinner mobilkrigen?
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.