DYRT, MEN VIKTIG: Dieseleksos inneholder helseskadelige partikler. Bileiere får i dag ingenting igjen for å ettermontere partikkelfilter, som koster bileieren opp mot 10 000 kroner.

Helseskadelig dieselfilter

  • Klima

Nasjonalt folkehelseinstitutt og bilorganisasjonen NAF gikk i fjor ut og anbefalte å fjerne helsefarlig partikkelforurensning fra eldre dieselbiler med et partikkelfilter.

- Det vil gi en stor helsegevinst å få montert partikkelfilter på eldre dieselbiler, sa avdelingsdirektør Martinus Løvik i Folkehelseinstituttet til Aftenposten høsten 2007.

Slår alarm om partikkelfilter

Nå slår Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) alarm om at slike filtre kan gjøre vondt verre.

Ifølge «folkehelsa» fører dieselpartikler til lungesykdommer, hjerte- og karsykdommer, astma og allergi og fremskynder utvikling av lungekreft og tidlig død. Men nå viser NAAF til britisk forskning som viser at partikkelfiltre som i utgangspunktet skulle gi renere eksos kan øke utslippene av den helseskadelige gassen NO2.

- Risikerer kostbar feil

Forbundet skriver i en melding på eget nettsted at myndigheter, bilorganisasjoner og politikere i iveren etter å gjøre velmente tiltak for miljøet nå risikerer å gjøre en meget kostbar feil. Dieselbiler med partikkelfilter gir noe redusert partikkelutslipp, men gir samtidig dobbelt så høye utslipp av NO2 som dieselbiler uten filter.

- På sikt har vi i Norge større problemer med å få ned NO2 nivået på lovlig nivå. Partikler har flere kilder og mange tiltaksmuligheter og viser positiv utvikling. NO2 får vi kun fra eksos, og derfor er det meget viktig ikke å øke NO2 utslippene når vi gjør tiltak for å redusere partikler, sier generalsekretær Geir Endregard i Norges Astma- og Allergiforbund.

NO2-utslipp øker

På nettstedet Forskning.no bekrefter kommunikasjonssjef Anne Nyeggen ved Norsk Institutt for Luftforskning funnene. Selv om det er lite datagrunnlag for å vurdere helseeffekten av partikkelfiltre i Norge.

- Så vidt vi vet er det ikke forsket på kobling mellom partikkelfiltre og NO2-utslipp i Norge, men våre utemålinger i trafikkerte strøk bekrefter britiske funn. Det vil si at utslippene av eksospartikler går ned mens NO2 øker, sier hun.

NAF-direktør Jan Johansen foreslo i fjor høst at det blir gitt en økonomisk gulrot slik at bileierne selv kan ta initiativ for å redusere utslippet av dieselpartikler. Men ifølge Aftenposten sa finansminister Kristin Halvorsen (SV) nei fordi hun mente det er tungvint å kontrollere hvem som faktisk ettermonterer, og fordi slike filtre ikke er effektive nok

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.