Velde-brødrene Egil, Harald og Reidar driver allerede i dag en stor pukkverksvirksomhet på Sviland. I tillegg til at de ønsker å utvide, vil nå også Stangeland Maskin og Risa kile seg inn i samme området.

Heftige pukk-planer i Sandnes

  • Bygg

At Jæren har behov for mye pukkressurser også i framtiden, er det ikke tvil om. Men etter at T. Stangeland Maskin AS og Risa AS har søkt om tillatelse til å starte pukkvirksomhet rett over vegen i forhold til Veldes omfattende viksomhet, begynner nå lokalmiljøet å rope varsko.

Alle de store entreprenørene i Statavnger-området sloss nå om å sikre seg ressurser for framtiden.

T. Stangeland Maskin AS vil i samarbeid med grunneier O.C. Østraadt AS sprenge ut Torsteinsfjellet ved Noredalsveien, Sviland. Totalt et areal på 350 dekar.

Risa AS ønsker å starte opp like ved, og vil sprenge ut Kolfjellet i Søredalen, 150 dekar.

Velde Pukk AS som allerede har drevet sin virksomhet i Sviland i mange år, ønsker å utvide bruddområdet fra 205 til 425 dekar og ytterligere 20 års driftstid. De tok i 2007 ut cirka 1 million tonn pukk og omsatte for 130 millioner kroner, inkludert asfaltverk og fjellboring. Budsjetterer med 150 millioner kroner i 2008.

I tillegg til dette ønsker også Vaule Snadtak AS å sprenge ut fjell på Møgedal og Stutafjell, på grensen mellom Sandnes og Time, et område på rundt 1000 dekar.

Byggebransjen skriker etter mer stein og pukk. - Men er det riktig å gjøre Sviland til en gruvelandsby, spør Tor Lomeland, en av naboene som frykter konsekvensene av tre pukkverk på et lite område.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.