AVVISER SKEPTIKERNE: - Man har prøvd å påvirke København, sier klimapanelets leder Rajendra Pachauri, som mener de lekkede e-postene fra britiske klimaforskere ikke forandrer på panelets konklusjoner. (Bilde: Kjetl Malkenes Hovland)
KLIMAPANELET: Rajendra Pachauri og kollegene fra klimapanelet legger fram hva som er nytt innen forskningen siden forrige rapport i 2007. (Bilde: Kjetil Malkenes Hovland)

Gransker ikke e-poster

  • Klima

KØBENHAVN: – Dette var ulovlig. Det eneste vi må gjøre nå er å finne dem som stod bak, sier lederen i FNs klimapanel Rajendra Pachauri om e-postene som kom på avveie fra klimaforskerne ved Universitetet i East Anglia.

– Man har prøvd å påvirke København, men utenom noen få stemmer utenfra er de fleste overbevist om at forskningen fortsatt holder mål, sier Pachauri.

– Fremragende forskere

Han tok opp saken under en såkalt «side event» (delarrangement) på Bella Center i København. Møtet pågår fortsatt idet denne artikkelen skrives.

Pachauri mener beskyldningene om at e-postene viser at forskerne kan ha fiklet med datasett ikke har noe å si for panelets konklusjoner. Om det hadde skjedd, er disse forskerne uansett ikke eneste kilde, mener panelet.

– IPCC støtter seg ikke til enkelte datasett, sa Pachauri, og la til: – De som er utsatt for dette er fremragende forskere som er angrepet på en urettferdig måte.

Gransker ikke likevel

Andrew Revkin, som blogger for New York Times-bloggen DotEarth, stilte spørsmål ved om klimapanelet vil granske saken, slik de har sagt tidligere.

– Dette granskes av universitetet. Klimapanelet vil se på dette, om vi har noe å lære. Jeg vil klargjøre at vi ikke skal granske dette. Vi er inne i en prosess for å finne ut hvordan vi følger det opp, sier Pachauri.

Interesserer Saudi-Arabia

– Saudi-Arabia gjør mye ut av dette? spør en reporter.

– Jeg ville vært forbauset om de ikke gjorde det, sier Pachauri.

Saudi-Arabia er et av de mest klimaskeptiske landene i København-forhandlingene. De er også det landet som kanskje har mest å tape på at CO2 får en høyere pris, som stor oljeprodusent.

Viser aggresjon

En annen reporter tar opp spørsmålet ved aggresjonen som er uttrykt mot klimaskeptikerne i noen av forsker-e-postene som kom på avveie i Storbritannia.

– Mellom venner og kolleger uttrykker man følelser på en måte man ikke gjør ellers. Vi er mennesker, svarer Pachauri.

– Er konklusjonene fra klimapanelet helt sikre? spør en annen reporter.

– Våre prosesser er så robuste at det ikke er noe spørsmål, sier Pachauri.

– Vurderer alt materiale

Klimapanelets leder legger til at all relevant forskning blir vurdert, selv om den skulle vise det motsatte av at CO2 fører til global oppvarming.

– Vi er trygge på at vi ikke har utelukket fagfellevurdert materiale, sier Pachauri.

FNs klimapanel presenterer i dag de nyeste funnene fra forskerne i forbindelse med den femte arbeidsrapporten. Den fjerde rapporten kom i 2007. Hovedkonklusjonen er at mennesket bidrar til klimaendringer, og at dette synet bare er styrket siden forrige rapport.

Nordens største elbilkonferanse
Få med deg «Nordic EV Summit 2017» tirsdag 7. februar.
Union Scene, Drammen, Norway.