HELTRE: Idrettsparken boliger på Rena har fasader av heltre, sydendte balkonger og felles grønarealer. (Bilde: Montajse AS)

Forsvarsbygg-pris til Idrettsparken

 • Bygg

Fakta om bygningene

 • Byggeår 2009–10.
 • Totalentreprise.
 • Prosjektkostnad 88 mill. kr.
 • 20 leil., 6 hus i 3 og t etg.
 • Samlet areal på 3030 m² (Bta.).
 • Parkeringskjeller for 40 biler.


Personell

 • Arkitekt: LPO Arkitekter AS.
 • Arkitekt i detaljprosjekteringen: Arkitektkontoret Birger Håheim AS.
 • Prosjektledelse: Forsvarsbygg ved områdeleder Tina Kalsveen og regionsjef Jens Levi Moldstad og Sjåtil & Fornæss AS.
 • Byggeledelse: Forsvarsbygg ved byggeleder Ståle Tupsjøen og Sjåtil & Fornæss AS.
 • Rådgivende ingeniører: Roar Jørgensen AS, siv.ing. Nils Ivar Bovim, Brekke & Strand Akustikk AS, siv.ing. Albert Ølnes AS, Bright Rådgivende VVS AS, ECT AS, Hindhamar AS, Bangs Oppmåling AS.
 • Utførende entreprenør: Senter Bygg Entreprenør AS.

Kilde: Forsvarsbygg

Årets utdeling fant sted på Nasjonalmuseet - Arkitektur, et par kvartaler fra Forsvarsbyggs kontor i Oslo.

Nattverd

Etter en lang prosedyre med taler og presentasjoner opplest fra manuskript, kunne prisen deles ut til vinnerlaget bak Idrettsparken boliger på Rena.

Da de 11 diplommottakerne stilte seg opp i en halvsirkel i den dunkelt belyste salen fikk prisutdelingen et nattverdsaktig preg.

Eneste kvinne på vinnerlaget var områdeleder i Forsvarsbygg Tine Kalsveen. Til gjengjeld fikk hun æren av å motta selve prisen i tillegg til diplom.

Kalsveen delte prosjektlederansvaret med Jens Levi Moldstad og Sjåtil og Fornæss AS.

BEGRUNNELSE: Juryleder og rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Karl Otto Ellefsen, forteller om de nominerte.
BEGRUNNELSE: Juryleder og rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Karl Otto Ellefsen, forteller om de nominerte. Foto: Fredrik Drevon Fredrik Drevon

– God planløsning

I juryens begrunnelsen het det at

– Juryen berømmer Idrettsparken boliger for god planløsning og leilighetene og godt fungerende inngangsforhold med utvendig trapp. Likeledes virker enkeltrommene i kraft av sin enkle utforming relativt romslige, og fellesarealene kan fungere godt i bofellesskapet.

Idrettsparken boliger består av 20 leiligheter fordelt på 6 hus i 3 og 4 etasjer. Leilighetene er fleksibelt innrettet for å kunne fungere som 4 enkelthybler eller en treroms familieleilighet. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge og bransjeprogrammet Trefylket.

Siden prosjektledelsen ønsket å slå et slag for økt bruk av heltre i boliger, valgte man prefabrikkerte elementer i massiv heltre. For øvrig fikk prosjektet ros for at man hadde montert de ferdige elementene i et store telt på byggeplassen.

– Bærer disse boligene mer preg av Kardemomme by enn militær tradisjon?

– Boligene ligger i et sivilt område i Rena sentrum og vi har lagt vekt på heltrebruk og lokalisering, sier Tine Kalsveen til Teknisk Ukeblad.

Bak f. v. adm. dir. Frode Sjursen i Forsvarsbygg, regionsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg, oberstløytnant Ola Gundersen i Østerdal garnison, byggeleder Ståle Tupsjøen i Forsvarsbygg, prosjektleder Knut Andersen i Sjåtil og Fornæss AS, områdeleder/prosjektleder Tina Kalsveen i Forsvarsbygg og prosjektleder Ola Rolfstad i Senterbygg Entreprenør. AS.
VINNERNE: Bak f. v. adm. dir. Frode Sjursen i Forsvarsbygg, regionsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg, oberstløytnant Ola Gundersen i Østerdal garnison, byggeleder Ståle Tupsjøen i Forsvarsbygg, prosjektleder Knut Andersen i Sjåtil og Fornæss AS, områdeleder/prosjektleder Tina Kalsveen i Forsvarsbygg og prosjektleder Ola Rolfstad i Senterbygg Entreprenør. AS. Foto: Fredrik Drevon Fredrik Drevon

De øvrige nominerte til Forsvarsbyggs arkitekturpris var

 • Embetsboligen Akershus festning
 • Vaskehall og forsyningspunkt Setermoen
 • Skytebaner Ulven leir

Juryen er ledet av rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Karl Otto Ellefsen. Øvrige jurymedlemmer har vært viseadmiral Jan Eirik Finseth, sivilarkitekt Michael Ramm Østgaard, sivilarkitekt Tom Wassum og sjefingeniør Knut Grinderud.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.