Jordklode Klima Klimamøte København 2009 (Bilde: Kjetil Malkenes Hovland)

Forskning skal få fart på klimaforhandlinger

Sterkere økonomisk vekst, ny forskning og mer bekymring for klimaendringene i befolkningen kan få de fastkjørte klimaforhandlingene til å bevege seg videre.

Det tror eksperter som nyhetsbyrået Reuters har intervjuet i forbindelse med et pågående klimamøte i Bonn i Tyskland.

– Gi fem milliarder til teknologi

Utsendinger fra hele verden er samlet i byen i et nytt forsøk på skape fortgang i forhandlingene. Samtalene avsluttes fredag, men så langt er det ikke meldt om noe gjennombrudd.

– Vi er ikke på rett spor. I øyeblikket befinner vi oss langt unna en situasjon hvor vi kan bremse den globale oppvarmingen på en kostnadseffektiv måte, konstaterer Rajendra Pachauri, lederen for FNs klimapanel.

– USA er klima-håndbrekk

År uten avtale

Selv EU, som i mange år har vært en av de ivrigste pådriverne for tiltak mot klimaendringene, tror nå det vil gå flere år før en ny internasjonal avtale om utslippskutt kommer på plass.

I 2014 eller 2015 vil det være realistisk å håpe på en avtale, tror EUs forhandlere i Bonn.

Det betyr i så fall at det vil oppstå et gap fra Kyoto-avtalen utløper nyttårsaften neste år, til verdens land eventuelt klarer å enes om et nytt rammeverk. I mellomtiden vil det ikke finnes noen internasjonalt avtale som regulerer utslippene av klimagasser.

– Kan miste tilliten til klimaforhandlingene

– Mer bekymret

Rajendra Pachauri tør ikke spå når det vil komme et gjennombrudd i forhandlingene. Men han tror graden av bevissthet i befolkningen i forskjellige land vil spille en viktig rolle.

Lederen for klimapanelet sier han har inntrykk av at mange mennesker, også i USA, gradvis blir mer bekymret for klimaendringene. En av årsakene er at folk opplever ekstremvær.

I fjor ble om lag 42 millioner mennesker tvunget på flukt på grunn av naturkatastrofer. Flommen i Pakistan var en av de mest ødeleggende.

Områder sør i USA har i vår blitt rammet av den verste tørken siden 1930-tallet. I tillegg har det vært både tørke og flom i deler av Kina.

Tviler på globale klimaløsninger

Venter på rapport

Den forrige rapporten til FNs klimapanel i 2007 bidro til å bringe menneskeskapte klimaendringer høyere på den politiske dagsordenen.

Elliot Diringer fra den amerikanske tankesmien Pew Center on Global Climate Change tror den neste hovedrapporten, som skal være ferdig i 2014, kan få en lignende effekt.

– Mange har øynene rettet mot den neste rapporten. I tillegg behøver vi fortsatt bedring i den globale økonomien, sier Diringer.

Økt økonomisk vekst fører i utgangspunktet til større utslipp, men mange analytikere tror klimaforhandlingene ville gått lettere uten de økonomiske problemene i kjølvannet av finanskrisen.

– Uaktuelt å løse lette klimaspørsmål først

– Små skritt

Offisielt er målet fortsatt å ta et langt skritt videre på det neste store klimamøtet som skal holdes i Sør-Afrika i desember. Stadig flere lurer imidlertid på hva det vil være mulig å oppnå her.

– Jeg antar at vi vil se små skritt, og ikke store sprang, i denne fasen, spådde Storbritannias energiminister Charles Hendry under et møte om energi og klima som Reuters arrangerte denne uken.

I Bonn har klimaforhandlerne etter sigende brukt mye tid på å diskutere timeplanen for de videre samtalene. En av de mer grunnleggende konfliktene dreier seg om Kyoto-avtalen bør videreføres, eller erstattes med en helt ny klimaavtale.

Enkelte land har stilt spørsmål ved om det er noe poeng i å holde flere klimamøter før den store konferansen i Sør-Afrika. I så fall må det skje framskritt i Bonn, framholdt Colombias delegasjon da møtet i den tyske byen åpnet i forrige uke.

FNs klimaprosess berget inntil videre

Forbereder seg på periode uten klimaavtale

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.