- Du kan kalle meg iOS

iPhone OS 4 er knotete å skrive. Heldigvis slipper vi det. 

Årets mest effektive konferansedag
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.