OFFENSIVT: Når NTNU nå kutter i undervisningstilbudet er det for å styrke både undervisningen og forskningen, og det skjer i tett samarbeid med næringen. (Bilde: Mentz Indregaard)

Dramatiske kutt i byggstudiet

  • Bygg

Utdanningen skal være forskningsbasert, nå tar undervisningen for mye av tiden til de vitenskapelig ansatte.

– I dag har vi en overvekt av innsatsen mot utdanning. For å gi en forskningsbasert utdanning må vi forske mer, og det må også næringen, sier dekan Ingvald Strømmen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Redusert fagtilbud MER FORSKNING: Dekan Ingvald Strømmen ved fakultet for ingeniørvitenskap og teknikk tar nå grep for å øke forskningen ved de tre bygg-insituttene på NTNU Kallestad, Gorm

Redusert fagtilbud

For mange emner har for få studenter. I fremtiden blir det færre emner med flere studenter.

I rapporten fra en internasjonal evalueringsgruppe «Studieplan og emneportefølje for Bygg- og Miljøteknikk 2010 – » som Strømmen nå sitter med, heter det at undervisningsbelastningen er svært stor og at tallet på faste ansatte er redusert med 20 til 30 prosent siden 1995.

– Dette tallet er ikke kvalitetssikret og jeg kan ikke gå god for det, sier Strømmen

I rapporten heter det også at vitenskapelig ansatte må gis mer tid til forskning. «Dette innebærer at undervisningsinnsatsen må ned.», står det i rapporten.

Bedre kvalitet

Strømmen har ennå ikke oversikten klar over hvilke emner som blir fjernet.

– Endringene vil gjelde fra studieåret 2010-2011, og vi vil ha et opplegg klart i november/desember i år, lover Strømmen. En av konsekvensene blir mindre valgfrihet for studentene. Rapporten foreslår også at fagvalget bør styres i større grad enn i dag når studieretning er valgt.

I studiets to siste år kan studentene i dag velge mellom 15 forskjellige hovedprofiler.

Rapporten foreslår å kutte tallet med åtte, til syv forskjellige hovedprofiler.

Flere vitenskapelig ansatte

Det er også enighet mellom ledelsen i NTNU og byggenæringen, representert ved Næringslivsringen der 55 bedrifter er med, om at NTNU har et stort behov for å styrke forskningen.

Skanska har allerede inngått avtale om å sponse to professorater for en periode.

– Det bør flere bedrifter gjøre, det er fremragende, sier Jan Moksnes som har ledet Næringslivsringens arbeid «Fremtidens byggstudium» i samarbeid med fakultetet ved NTNU.

Strømmen bekrefter at fakultetet er i forhandlinger med flere større bedrifter i norsk byggenæring om lignende avtaler.

Lønnen må opp

Rapporten peker også på at lønnsgapet mellom NTNU og næringslivet gjør det vanskelig for NTNU å rekruttere dyktige yngre sivilingeniører til en forskerkarriere.

– Vi merker det blant annet på at det er for få søkere til professorstillinger, sier Strømmen. I tillegg blir det foreslått å gjeninnføre stillingene som vitenskapelig assistent for å få et bredere hierarki blant de vitenskapelig ansatte.

Det utdannes i dag 150 nye sivilingeniører innen bygg hvert år, Næringslivsringen mener dette bør økes til 250.

Har du en strategi for smarte bygg?
TU arrangerer «Smarte hjem og bygg 2016» den 1. desember 2016.