Android Gingerbread i desember?

Det spekuleres i om Android Gingerbread skal slippes løs 6. desember.

Årets mest effektive konferansedag
Få med deg «Tek-konferansen Høst 2016» onsdag 16. november.