STYRKER: Kommunene skal få midler til rehabilitering og vedlikehold, lover Liv Signe Navarsete (Bilde: Joachim Seehusen)

5.7 milliarder mer til kommunene

  • Bygg

Det foreslår regjeringen i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag.

– Vi legger til rette for at kommunene kan bygge ut velferdstjenester i takt med befolkningsveksten. Slik sikrer vi at kommunene har gode muligheter til å bygge ut skoler, barnehager og pleie- og omsorgstilbud til de som trenger dette, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Mer til bygg

I tillegg skal det komme særskilte midler til rehabilitering av skoler, svømmebasseng, kirker og fylkesveger, samt barnevern.

Navarsete sier at kommunene får mer penger enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen.

Fritt frem

Av veksten er knapt halvparten, 2.75 milliarder, frie midler som kommunene kan benytte som de ønsker.

Har du en strategi for smarte bygg?
Få med deg «Smarte hjem og bygg 2016» torsdag 1. desember.