15. MARS 2019 - 11:09

Snøradar

Les artikkelen: Statkraft bruker georadar til å bergene snømengdene

energisnøradarstatkraft

Siste

Forsvar

Karriere

Luftfart

Elbil