25. NOVEMBER 2021 - 12:07

Leveringsstart for Saab Gripen Ekko

Seks serieproduserte Jas-39E Gripen er nå i ferd med å leveres til Brasil og Sverige.

forsvar

Siste

forsvar

karriere

luftfart

elbil