Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik fungerer smartbyen

Smart infrastruktur og teknologi gjør byene bedre å bo i. Men hva er egentlig en smartby – og hvordan skiller den seg fra andre byer?

Halve verden bor allerede i byer, og innen 2025 øker den urbane befolkningen med ytterligere 2,5 milliarder mennesker. 

Det finnes ingen fast definisjon på smartbyer. Men de har likevel noen felleskomponenter, som e-helse, smarte styresett, smartbygg og utstrakt bruk av åpen data. For ikke å glemme noe av det viktigste: smart transport.

Byene i tet

I en global målestokk kan Oslo neppe omtales som en verdensmetropol. Med sine godt over 650 000 innbyggere, rommer byen likevel 23 prosent av hele Norges befolkning.

Transportselskapet Ruter har et uttrykt mål om at all kollektivtransport selskapet står for i Oslo og Akershus – inkludert busser, båter, minibusser og taxier – skal være fullstendig utslippsfri innen 2028.

Ruter utvikler selv mange av løsningene selskapet bruker i det daglige, basert på åpen kildekode og hyllevare-systemer – og deler gjerne av sine erfaringer med aktører i andre land.

Norges nest største by, Bergen, er på sin side først ut i landet med et smartby-initiativ basert på smart mobilitet. Takket være ti nylig åpnede «mobilpunkter» knyttes byen tettere sammen for de nær 300 000 innbyggerne.

Kjernen i mobilpunktene består av faste og reserverte parkeringsplasser for brukere av bildelingstjenester – og da fortrinnsvis for elektriske biler. Mobilpunktene er plassert i umiddelbar nærhet til annen kollektivtransport og samkjøringsholdeplasser. I tillegg tilbyr de trygg sykkelparkering, bysykler og ladepunkter for elbiler.

Innovative transportløsninger

Over hele Norge finner du i dag selskaper som utvikler løsninger som kan bidra til å bygge smartbyer – både i Norge og i resten av verden.

Et av disse er ZAPTEC, som lager ZapCharger – et ladesystem som muliggjør daglig smart lading av opptil 100 elektriske biler, av alle typer, med opptil 60 prosent mer effektivitet enn tradisjonelle ladesystemer. Systemet håndterer samtidig sakte- og hurtiglading, ved å optimalisere strømbruk uten å overbelaste nettet.

Også tjenester for sykkeldeling har sin naturlige plass i en smartby. Gründerbedriften Urban Sharing har utviklet en programvareløsning som gjør sykkeldeling lett tilgjengelig. Denne er allerede tett integrert i hovedstadens offentlige transportsystem via Oslo Bysykkel, tilgjengelig stadig flere steder.

Byer som Edinburgh, Bergen og Trondheim har på sin side implementert et system for smarte hybridlåser fra Urban Sharing. Disse låsene fungerer både i «virtuelle» sykkelstasjoner definert av geofencing-teknologi (et GPS-avgrenset område), så vel som klassiske, fysiske sykkelstasjoner.

Norwegian Centre of Expertise (NCE) Maritime CleanTech står bak nullutslippssatsingen Urban Water Shuttle, som ytterligere åpner slusene for vannbasert mobilitet i byer og tettsteder. Den urbane fergen er batteridrevet, og knytter sammen befolkningen i byer –  uavhengig av et landbasert veinett.

Åpne data

En effektiv flyt av åpne data er et av premissene for velfungerende smartbyer. De norske myndighetene har derfor opprettet det statlige selskapet Entur, som skal samle hele landets kollektivtrafikk i en nasjonal database.

I denne samles data fra nær 60 tilbydere av offentlig transport, noe som gir sanntidsinformasjon om nesten 60 000 holdeplasser og 4000 daglige ruter. Disse dataene er åpne og kan fritt brukes av utviklere av apper og tjenester.

Smartbyer handler om svært mye mer enn smart transport. Norges offentlige og private sektorer tar i dag ansvar for og oppfordrer til smart innovasjon på mange områder – for å utvikle byer som tilbyr innbyggerne god livskvalitet, samtidig som det er økonomisk og miljømessig bærekraftig.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022