Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Subsea and beyond – the power to transform

 

Etter en traumatisk og transformerende nedtur er undervannsindustrien på vei tilbake– revitalisert, reformert og klar for et nytt kapittel. Hvordan vil dette kapitlet bli?

Den 25. internasjonale undervannsteknologikonferansen (UTC) er klar til å takle dette spørsmålet. Arrangementet har temaet «Subsea and beyond - the power to transform», med ledende industriforedragsholdere som skal diskutere de viktigste utfordringene bransjen står overfor. Fra bevegelser mot en ny energimiks, økt bruk av gass og bruk av havkraft, til hvordan man kan gjøre næringen attraktiv for kommende generasjoner.

Den tekniske ekspertisen som er utviklet i undervannsindustrien, har vist seg å være tilpasningsdyktig og allsidig gjennom sin motstandsdyktighet i nedgangsperioden. Denne ekspertisen vil nå være medvirkende til å åpne for framtidig energiproduksjon, både innen gass og fornybar energi, på miljømessig bærekraftige måter, ettersom transformasjonen i det globale energisystemet utvikler seg.

«UTC har alltid vært, og vil alltid være, en konferanse som fokuserer på undervannsteknologi,» sier formannen i programkomiteen, Jon Arve Sværen. «Komiteen erkjenner at vi står overfor potensielt utfordrende og skiftende markeder. Vi er i ferd med å komme ut av en veldig dyp og lang nedtur, den lengste bransjen har sett. Dette har gjort at noen selskaper som tradisjonelt har vært i undervanns olje- og gassnæringen har sett på ulike markeder, som for eksempel offshore vindkraft og fiskeoppdrett. De har utforsket alternative strategier, innført nye forretningsmodeller og anvender teknologi og kunnskap i søk utenfor det tradisjonelle olje- og gassmarkedet.

Vi føler at dette er noe som vil fortsette og som vil øke, både av nødvendighet og formet av et miljø hvor det er mer fokus på bærekraft i næringen. Det er også drevet av det faktum at gass vil spille en mye større rolle i energibransjen i årene som kommer. Vind- og havenergi, fra tidevannsstrømmer og bølger, vil også spille en rolle i fremtiden.

 

Hvor stor rolle disse vil spille, gjenstår å se. De vil trenge støtte fra både tradisjonell og ny undervannsteknologi. Allsidigheten som undervannsteknologien har vist innen hydrokarbonindustrien, vil være medvirkende til å oppnå den samme innovasjons- og virksomhetsmodenheten innen hele havspekteret.”

Owe Hagesæther, administrerende direktør i GCE Ocean Technology, er medarrangør av den 25. Underwater Technology Conference (UTC). Han sier også at tiden nå er inne for at selskapene følger nøye med på egen virksomhet og hvilke andre «ben» de kan stå på i andre undersjøiske sektorer, slik at de er bærekraftige på lang sikt, både lokalt og i det globale markedet.

Hvis selskapene kan henge med på utviklingen gjennom nye modeller og til og med markeder, vil deres virkelige styrke og kjernen i UTC, nemlig undervannsteknologi, ha fremtidige markeder. Mens de fleste konsentrerer seg om den norske kontinentalsokkelen, er det store muligheter fremover i økende, men også utfordrende markeder som Brasil, sier Hagesæther. “Markedet åpner seg i Brasil med nye operatører i tillegg til Petrobras, og det kommer til å være en spennende mulighet for den norske forsyningskjeden,” sier han.

Medlem i programkomiteen, Tim Crome, mener at det absolutt ser positivt ut for undervannsindustrien, også på dypt vann.

 

“Undervannsindustrien har en god fremtid fordi den konvensjonelle og ukonvensjonelle næringen på land trolig ikke vil være i stand til å levere det som er nødvendig for å møte veksten i oljeetterspørselen i verden. Vi er ikke i nærheten av å nå metningspunktet i oljeforbruket ennå,” sier Crome, som også er direktør for Global Technical Management ved TechnipFMC. “Etterspørselen i verden kommer til å fortsette å øke, og vil gjøre dette en stund til. Så behovet vil øke, og det er på de dypere havfeltene operatørene kan få mer produksjon for en gitt investering.

“Til årets UTC har vi invitert prominente foredragsholdere til å snakke om disse perspektivene på energi. Hva er miksen for fremtiden, når og hvor hurtig må endringen skje, hvordan blir fokuset på gass? Hva vil disse endringene bety for undervannsindustrien? Hvordan vil de påvirke aktiviteten på havbunnen? Vi skal ha ledende foredragsholdere fra BP, Shell og Equinor, samt statsminister Erna Solberg, som alle vil dele sine perspektiver.” I tillegg vil viktige ledere fra forsyningskjeden presentere og gi sine synspunkter på hvor bransjen er på vei.

UTC – en agenda for de unge

Når en ser fremover, er det også utfordringer når det gjelder personalressurser. En stor del av utfordringen når det gjelder personalressurser er å endre hvordan unge mennesker oppfatter bransjen. “Vi må erkjenne at som industri, er vi ikke tilstrekkelig populær blant unge mennesker,” sier Sværen. “Men vi trenger de beste talentene i bransjen. Oljeselskaper og myndigheter gjør investeringsbeslutninger i dag som vil gjelde for de neste 60 til 70 årene, inkludert store undervannsutbygginger. Uten folk kan vi ikke opprettholde eller videreutvikle disse ressursene.”

På grunn av dette har UTC 2019 en ungdomskomité, som utvikler en YOUNG@UTC agenda for UTC, og som har fått yngre foredragsholdere inn i programmet. Dette inkluderer kandidater og postgraduate-studenter, som vil dele sine perspektiver og forhåpentligvis bidra til å skape bedre forhold i industrien i dag og i fremtiden.

 

YOUNG@UTC er en arena hvor studenter kan få kontakt med bransjen og få en mulighet til å utvide nettverket sitt. Det vil også være en integrert del av konferansen med studentpresentasjoner inkludert i de tekniske presentasjonene, samt en korridor med plansjer hvor forfatterne er til stede og kan svare på spørsmål om prosjektene sine. Studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har frist 15. mai for å sende inn en plansjepresentasjon. De som blir plukket ut, vil få gratis adgang til konferansen og fly- og hotellkostnader dekket. Studenter som ønsker å besøke konferansen, vil også ha gratis adgang.

Som markering av årets 25-årsjubileum for UTC vil et nytt kapittel om undervannsindustrien bli lansert under arrangementet. Subseahistorien - Norsk undervannsproduksjon i 50 år er medforfattet av industriveteran og pensjonert professor ved Universitetet i Stavanger (UiS), Arnfinn Nergaard, og seniorhistoriker ved Norsk oljemuseum, Kristin Øye Gjerde.

Totalt vil det være 36 tekniske presentasjoner, plenumssesjoner, paneldebatter og den populære konferansemiddagen. Det deles ut utmerkelser, holdes studentpresentasjoner og -plakater, UTC-utstilling og mange muligheter for nettverksbygging i de vakre omgivelsene i Bergen.

Til de som jobber i undervannsindustrien har Sværen et spørsmål: “Hvor er du i fremtidens energimiks? Hva kan din bedrift gjøre i dette perspektivet?” spør Sværen. “Hva gjør du for å fremme industrien og for å tiltrekke deg de beste talentene? Dette er spørsmålene du bør stille deg selv. Vi kommer ikke til å ha alle svarene, men vi vil ha disse temaene på UTCs dagsorden, og vi vil bidra til å utvikle filosofier og strategier for å hjelpe deg å finne svarene.”

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022