Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Fremtidens skip vil spare miljøet ved å veie mindre

Color Hybrid er verdens største hybridferge, som blant annet bidrar til å redusere utslipp betydelig.
Color Hybrid er verdens største hybridferge, som blant annet bidrar til å redusere utslipp betydelig. Foto: Ulstein/Per Eide Studio

Elektrifisering av den maritime bransjen er i full gang. Dette er en prosess som har skutt fart de siste årene, og er på mange måter en revolusjon i bransjen. Norge er et foregangsland når det gjelder batteri- og hybridskip, og det er blant annet batteridrevne ferger som er tatt i bruk i norske fjorder. Batterifergen Ampere som trafikkerer Sognefjorden var den første.

Skip som sightseeing-båten Future of the Fjords viser frem norsk natur fra sin beste side, uten å støye eller forurense.

Hybridferger sparer miljø

Slik vil Color Hybrid legge til kai - på batteridrift. Foto: Arild Danielsen/Plompmozes

Det å satse på elektriske og hybride fartøy er fordelaktig på mange måter. Først og fremst har det stor betydning for miljøet. Skipsfart i dag bidrar til utslipp av SOx, NOx og PM, samt CO2. Satsning på elektrisk drift vil redusere dette i veldig stor grad. I tillegg er driften mer økonomisk enn rene dieseldrevne ferger, og komforten for passasjerene økes.

Hybride løsninger egner seg bedre for skip som opererer over lengre strekninger, og verdens hittil største hybride passasjerferge, som bruker batterier under deler av seilasen, vil i løpet av 2019 settes i drift mellom Sandefjord og Strømstad i Sverige.

Fergen heter M/S Color Hybrid, og den vil altså kunne seile ut og inn av Sandefjord kun på batterikraft, mens resten av overfarten gjennomføres tradisjonelt. Batteriene på 4,7 MWh lades i Sandefjord, og brukes for å manøvrere fra kai, og seile i 30 minutter forbi Kvernberget ytterst i fjorden. Det samme gjøres ved retur til Sandefjord.

Miljøfordelene er åpenbare: Det er ingen utslipp av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser til luften. Samtidig er skipet utstyrt med systemer som utnytter sjøvann til kjøling, og teknologier som tar vare på eksos- og overskuddsvarme når det går på batteri.

Smart design

 Color Hybrid under bygging Foto: Ulstein/Per Eide Studio

Det å gjenvinne mest mulig energi kommer imidlertid ikke av seg selv. Et viktig aspekt av energigjenvinningen er isolasjon. Her har Glava bidratt stort, og leverte hele segmentet av isolasjon til skipet: Brannteknisk, lydteknisk og termisk.

– Sammenlignet med våre eksisterende skip har M/S Color Hybrid tre ganger bedre termisk isolasjonsevne mellom innredning og fri luft. Skipet har i tillegg et varmereservoar på 5 MWh der vi utnytter varmen fra både kjølevannet og eksosen til oppvarming gjennom hele døgnet, forteller Robin Tomren, prosjektdirektør for Color Hybrid.

Hele skroget er designet for å spare energi, og det er bedriften Fosen Ulstein Design and Engineering (FUDE) som har stått for utviklingen av det.

– Hele skipet er designet med løsninger for å spare og gjenvinne energi. For eksempel brukes skipets heeling-tanker, ballasttankene som holder skipet stabilt og som regulerer vannlinjen, til å lagre varmt vann. Det er en unik løsning som lar seg gjøre på grunn av skipets miljøvennlige design, sier avdelingsleder for prosjektavdelingen hos FUDE, Elias Grønning.

Lavere vekt sparer drivstoff

Et annet aspekt som har vært viktig under utviklingen av skipet er vektreduksjon. Lavest mulig vekt er nøkkelen til å redusere energibehovet, noe som igjen fører til at skipet kan gå lengst mulig på elektrisk strøm.

I skipets tekniske rom er det isolasjon bak duken mot skroget. Duken beskytter isolasjonen, samtidig som konstruksjonen veier lite og virker akustisk regulerende. Foto: GLAVA®/Metro Branding

Isolasjon som veier mindre gjør at skipet er mer stabilt og bruker mindre drivstoff. Løsningene som ble levert under bygging av Color Hybrid innebærer en total vektbesparelse på mellom 40 og 55 prosent, sammenlignet med tradisjonell mineralull.

Lettere isolasjon betyr også at konstruksjonskostnader blir lavere, og at det brukes mindre drivstoff enn på tradisjonelle skip uten batterier. Dette har en stor betydning for det totale miljøavtrykket.

– Vektbesparelsen på isolasjon er viktig fordi den skjer høyt oppe i skipet. En vektreduksjon høyt oppe gir en stabilitetsforbedring. Det gjør at lastekapasiteten øker mer enn selve vektreduksjonen skulle tilsi. Det gir også en drivstoffbesparelse, men der er det så mange faktorer som spiller inn at det er vanskelig å gi et konkret tall på hvor mye, sier Robin Tomren.

Enklere logistikk

Også logistikken rundt byggeprosessen blir forenklet når isolasjonsproduktene veier mindre. Det ble brukt rundt 30 prosent færre vogntog i løpet av byggeprosessen – en prosess som tross alt er komplisert, med mye varer som skal transporteres inn og ut.

Den dagen skipet faktisk setter i gang med å frakte passasjerer, er det kanskje noe annet enn vekt og stabilitet som opptar folk flest. Det er tross alt plass til 2000 passasjerer på båten, og de fleste av disse vil nok sette pris på minst mulig støy og mest mulig komfort. Derfor er det brukt avanserte løsninger for støydemping, blant annet en viskoelastisk materiale fra Weber, som brukes rett på stål, og reduserer støy fra motorer og generatorer.

– Dette skipet skal tilfredsstille strenge kravspesifikasjoner for komfort, og lydisolering er et veldig viktig hjelpemiddel for å innfri disse kravene. Produktene fra Weber hjelper oss og verftet med dette, sier Robin Tomren i Color Line.

Denne annonsen er publisert av TUM Studio, en underavdeling av Teknisk Ukeblad Media. Journalistene og redaksjonen i Tu.no og Digi.no er ikke involvert i produksjonen.
Personvern
© TUM Studio 2022